Уилям Хюит
Автохипноза за по-добър живот (14) (Съзидателната сила на собствения ви глас)

Към текста

Метаданни

Данни

Включено в книгата
Оригинално заглавие
Self-hypnosis for a Better Life, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 11 гласа)

Информация

Допълнителна корекция и форматиране
dragonfly_elf (2011)
Източник
www.maxima.bg

Издание:

Уилям Хюит. Автохипноза за по-добър живот

 

Превод: Славянка Мундрова, 1999

Лира Принт, 1999

 

Copyright 1997 by William W. Hewitt

Published by Llewellyn Publications

St. Paul, MN 55164 USA

История

  1. — Добавяне

14. Творческо фантазиране

Това е малко по-различен запис. Той учи ума ви да фантазира по-ефективно. Фантазирането е ключът, с който самохипнозата и работата върху психиката дават по-бързи и по-трайни резултати. Макар че досега не съм го споменавал в тази книга, самохипнозата е извънредно резултатен метод, с който можете да развивате вродените си психически способности. На практика някои от процедурите наистина ви отвеждат в сферата мисловните способности и ви позволяват да осъществявате някои психически действия, като например телепатия. Примери за това са записите, посветени на любовта и на световния мир. Щом можете да нарисувате мисления образ на нещо, то се постига много по-лесно.

Този запис е много полезен и много забавен. Ще се научите да виждате в цветове, да си представяте форми, да създавате сцени, да си измисляте конкретни предмети и да променяте нещата.

Малко са хората, които са свикнали да фантазират. Това се научава. Така че не бива да изпадате в униние, ако не успявате да фантазирате перфектно още от самото начало. Ако мисловните ви картини не се материализират или са неясни, използвайте въображението си: представете си, че картините, цветовете и формите съществуват и продължете да слушате записа. Постепенно ще започнете да виждате такива цветове, форми и картини, каквито искате. Някои хора могат мигновено да започнат да фантазират. На други им е необходимо повече време и много настойчивост. Запомнете, че упражнявате ума си, а той понякога може да се държи като капризно дете. На капризните деца е необходимо да се повтаря много пъти, докато се получи желаната реакция. Така е и с ума ви.

Можете да слушате този запис толкова често, колкото искате. Това е добро упражнение.

Сценарий на записа, посветен на творческото фантазиране

Протегнете дясната ръка и левия крак и се отпуснете. Сега протегнете лявата ръка и десния крак и пак се отпуснете. Сега протегнете двете ръце и двата крака… изцяло… и се отпуснете. Свийте ръцете и краката в удобно положение и затворете очи.

За да направите балонно вдишване, поемете въздух през носа и вижте как към вас се приближава един балон. За да направите балонно издишване, издишайте през устата и издухайте балона. А когато отидете на любимото си място, помнете, че трябва да бъдете много тихи и да стоите много мирно.

Сега вижте пред себе си един червен балон. Направете балонно вдишване с носа и вижте как балонът идва към вас. Сега издухайте червения балон, като издишате през устата.

Вижте пред себе си оранжев балон. Направете балонно вдишване през носа, вижте оранжевия балон да се приближава към вас. Сега го издухайте, като издишате през устата.

Вижте жълт балон. Направете балонно вдишване и вижте как жълтият балон се доближава към вас. Сега го издухайте.

Вижте зелен балон. Направете балонно вдишване през носа и нека зеленият балон да се доближи към вас. Сега го издухайте.

Вижте син балон. Направете балонно вдишване и вижте как синият балон се приближава към вас. Сега го издухайте.

Сега поемете дъх и вижте числото 10. Задръжте дъха си и вижте числото 9. Издишайте и вижте числото 8. Вдишайте и вижте числото 7. Задръжте дъха си и вижте числото 6. Издишайте и вижте числото 5. Вдишайте и вижте числото 4. Задръжте дъха си и вижте числото 3. Издишайте и вижте числото 2.

Сега вижте числото 1 завързано за пурпурен балон. Сграбчете числото и се пренесете на своето любимо място. То може да е навсякъде, където ви харесва, защото е вашето място, най-интимно за вас кътче. Ще спра да говоря за 30 секунди, докато вие се пренасяте на любимото си място. Създайте го и го вижте.

ПАУЗА 30 СЕКУНДИ

Направете балонно вдишване и ще се почувствате чудесно. Ще се отморите още повече на любимото си място. Когато искате да си спомните нещо, направете балонно вдишване и вижте отговора зад очите си. Когато трябва да отговаряте за себе си, направете балонно вдишване. Ще успеете да направите всичко, каквото смятате, че сте в състояние да направите. Прегърнете се одобрително заради това, че сте изключителен човек. Сега прегърнете мислено някой изключителен човек.

ПАУЗА 3 СЕКУНДИ

Сега овладяваме творческата визуализация, за да постигаме значими резултати чрез игра на въображението.

Вече е време да напуснете любимото си място и да седнете на специалното кресло, където ще се упражнявате във фантазиране. За да тръгнете точно сега, направете балонно вдишване през носа. Вижте един бял балон, нашарен с ивици в любимите ви цветове. Хванете се за раирания балон и направете балонно издишване. Раираният балон ви отнася към голямо, удобно кресло. Снишава ви към креслото. Сега пуснете раирания балон и го вижте как се отдалечава и изчезва.

Сега разгледайте креслото, на което седите. То е от меко, синьо кадифе. Вижте го. На ръчките му има специални бутони за управление. Като ги натискате, ще можете да правите определени неща, както ще видите след малко.

Искам да натиснете бутона, който е на лявата ръчка на креслото. Пред вас се спуска една черна дъска и можете да я докоснете. На лавичката й има гъба и няколко парчета тебешир. Отделете един миг, за да огледате детайлите на черната дъска.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега вземете парче тебешир и нарисувайте триъгълник на черната дъска. Напишете числото 3 в триъгълника. Разгледайте добре триъгълника с числото 3, написано в него.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Вземете гъбата и изтрийте триъгълника и числото. Разгледайте отново черната дъска.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега нарисувайте квадрат на черната дъска. Напишете числото 4 в квадрата. Разгледайте квадрата с числото 4, написано в него, и след миг го изтрийте от черната дъска, съвсем да изчезне.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега нарисувайте кръг на черната дъска. Напишете малкото си име в кръга. Разгледайте кръга и името си в него.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега изтрийте всичко.

Натиснете отново бутона и наблюдавайте как черната дъска се издига и изчезва от погледа ви.

Учите се да създавате форми по желание и да ги премахвате отново по желание.

След малко ще ви помоля да натиснете бутона на дясната ръчка на креслото ви. Когато го натиснете, откъм дясната страна на главата ви една по една ще влязат седем цветни топки, ще преминат през главата ви точно зад очите ви и ще излязат през лявата страна на главата ви.

Сега натиснете бутона на дясната ръчка на креслото си и наблюдавайте цветните топки. Червена топка влиза от дясната страна на главата ви. Наблюдавайте я как се носи през главата ви точно зад очите ви и излиза от лявата част на главата ви.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега влиза оранжева топка. Наблюдавайте я как се носи през главата ви и излиза.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега влиза жълта топка. Наблюдавайте я.

ПАУЗА 1 СЕКУНДА

Сега влиза зелена топка и се носи през главата ви. Наблюдавайте я.

ПАУЗА 1 СЕКУНДА

Сега повторете упражнението със светлосиня топка.

ПАУЗА 1 СЕКУНДА

Сега тъмносиня топка.

ПАУЗА 1 СЕКУНДА

Сега пурпурна топка прекосява главата ви и се изгубва.

Натиснете пак същия бутон и топките пак ще се понесат през главата ви, но в обратен ред, отляво надясно. Натиснете бутона.

Идва пурпурната топка. Следва тъмносинята топка; после светлосинята. Следва зелената топка; следва жълтата, после оранжевата топка. Следва червената топка.

Вече всички цветни топки са си отишли. Умът ви се е научил да вижда цветовете в ярки оттенъци, които се сменят бързо.

Искам да си представите, че в задната част на главата ви има диапроектор. Можете да го управлявате, като натискате бутоните на креслото. Когато натиснете някой бутон, диапроекторът в главата ви ще прожектира диапозитив на един екран през вас. Екранът може да бъде на вътрешната повърхност на челото ви или извън вас, на 30–40 см пред затворените ви очи.

След малко, когато ви помоля, прожектирайте на екрана диапозитив, представящ фасадата на жилището ви. Вие много пъти сте виждали фасадата на жилището си. Знаете точно как изглежда. Сега натиснете бутона и прожектирайте диапозитива на фасадата на вашето жилище. Разгледайте го подробно. Отбележете всички цветове, архитектурата, всичко. Можете да изчистите изображението, като нагласите фокуса на диапроектора.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега отново натиснете бутона и прожектирайте диапозитив на любимото си животно. Разгледайте го. Отбележете формата. Цвета. Всички подробности. Ако трябва, нагласете го на фокус.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Натиснете отново бутона и прожектирайте диапозитив на човек, когото много обичате. Познавате добре това лице. Изследвайте всяка подробност от него. Дайте си достатъчно време. Нагласете изображението на фокус, ако трябва.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Пак натиснете бутона и изключете за малко диапроектора.

Току-що се научихте как да прожектирате картини в ума си.

Искам сега да си представите, че пред вас има правоъгълна кухненска маса. Използвайте въображението си, за да я създадете.

Сега сложете синя покривка на масата.

Сложете един пъпеш върху покривката. Вижте как жълтата му кора контрастира със синята покривка. Сложете на масата голям нож. Вземете ножа и разрежете пъпеша на две. Разгледайте сочната светлооранжева вътрешност на плода. Забележете семената, събрани накуп във вътрешността на всяка половинка от него. Отбележете контраста между оранжевия плод и синята покривка.

Сега махнете пъпеша и покривката. Застелете масата с червена покривка. На нея сложете една зелена маруля. Отбележете контраста между зелената маруля и червената покривка. Махате марулята и покривката.

Сега постелете покривка на черни и бели квадрати. В средата на масата сложете ваза с червени и жълти рози. Разгледайте постановката. Отбележете подробностите. Колко червени рози има? Колко жълти? Какъв цвят е вазата? От какво е направена?

Сега се учите да си представяте по-сложни картини и да анализирате детайлите в тях.

Нека масата и това, което е на нея, да изчезнат.

Искам да си представите, че сте на конни състезания. Вижте се как седите на трибуните. Мястото ви е добро. Забележете хората наоколо. Пред вас. Зад вас. От двете ви страни.

Погледнете надолу към състезателното трасе. На него има четири коня. Те се изправят на задните си крака, перчат се преди старта. Един едър черен кон с червена подложка под седлото, на нея има жълт номер 1. Разгледайте този кон. Вземете бинокъла от скута си и го насочете към коня, за да го видите по-ясно. Изследвайте всеки детайл.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега насочете вниманието си към едрия кафяв кон, чието седло е сложено върху оранжева подложка с черен номер 2 на нея. Разгледайте този кон с бинокъла си, за да го видите по-ясно. Анализирайте всеки детайл.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега насочете бинокъла към сивия кон със синя подложка под седлото и златист номер 3 на нея. Разгледайте го внимателно и отбележете всички детайли.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега погледнете към червеникавия кон с бяла подседлена подложка и зелен номер 4. Разгледайте внимателно този кон.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сложете бинокъла обратно в скута си и погледнете отдалече всичките четири коня. Вижте как се изправят на задните си крака.

Сега те се нареждат един до друг на стартовата линия. Изберете си този, който ще спечели.

Даден е сигналът за започване на състезанието и конете се втурват напред. Гледайте ги как бягат. Кой е начело?

Конете вземат далечния завой. Кой излиза първи там? Кой е втори? Кой е трети? Кой кон е на четвърто място?

Сега се приближават към финала. Събрани са в плътна група, всеки се стреми да изскочи начело. Един кон излиза напред и първи пресича финалната линия. Кой кон спечели състезанието? Вашият ли?

Нека оставим конете и хиподрума да изчезнат.

Вие се учите как да създавате сложни сцени, в които има действие, цвят, детайли.

Финалното ви упражнение по фантазиране ще бъде върху една още по-раздробена и по-сложна сцена.

Поемете дълбоко дъх и още повече се отпуснете.

Вижте се как лежите на меса, зелена поляна, обрасла с трева, под яркото слънце. Забележете цветята покрай главата ви. Лек ветрец разхлажда тялото ви. Забележете тревата и цветята, които се издигат на около педя над главата ви. Вижте как ветрецът полюлява тревичките насам-натам. Помиришете уханието на цветята.

Сега станете и погледнете на север. Вижте величествената планина, която започва в края на поляната. Вдясно от вас има поток. Наведете се и вижте хладната вода. Отпийте глътка от тази съвършено чиста, студена и освежителна вода. Вслушайте се в ромона на бързеите в този пенлив поток.

Тъй като потокът, изглежда, води началото си от планината, нека го последваме. Стигаме до едно езерце, от което извира поточето. Вижте колко топла е водата тук. И тъй като на това равнище на мисълта сме добри плувци, нека поплуваме. Почувствайте ласката на слънцето. Усетете топлината на водата, която обгръща тялото ви, докато плувате спокойно в потока.

Време е да продължим към планината. Докато се изкачвате, послушайте как пеят птиците. Вдъхнете аромата на боровете. Вижте скалите край брега вляво от вас. От време на време долината и нашата поляна се мяркат сред дърветата вдясно под нас. Сега сме изминали половината път до планината. Да спрем и да си починем при скалата вдясно. Оттук виждаме цялата поляна. Време е вече да продължим нагоре към върха на планината. Чуйте как катеричките шумолят в короните на дърветата.

Щом стигаме почти до върха, вятърът донася миризма от кедрови дръвчета. Вече сме на върха на планината. От другата страна виждаме дълбок каньон. На върха на нашата планина има надпис. Той гласи: „Извикайте въпросите, на които най-много искате да получите отговор, към каньона долу, и вижте отговорите, написани в небето над вас.“ Така че извикайте вашия въпрос… и вижте отговора в небето над вас. Задайте друг въпрос. Вижте и неговия отговор в небето.

Вече е време да се върнем към нашата поляна. Вижте как слънцето започва да залязва зад хълмовете вляво. Ако побързаме, ще слезем от планината, преди да се стъмни. Вече сме на половината път и отново спираме да си починем при нашата скала. Можем да наблюдаваме началото на залеза. Започнете да се спускате надолу. Чуйте гласовете на малките нощни животинки. Когато минаваме край езерцето, виждаме как слънцето се отразява в огледалната му повърхност. Минаваме край нашето поточе. То е все така хладно и освежаващо. Вече сме се върнали на нашата поляна. Легнете във високата трева. Усетете отново дъха на ароматните цветя. Вижте как тревата и цветята добиват естествената си височина, докато нашата поляна и планината бавно се стопяват.

Сега поемете дълбоко дъх и се отпуснете.

Всеки път, когато слушате този запис, ще фантазирате все по-умело, по-задълбочено и по-ярко, отколкото преди. Всеки път, когато слушате записа, ще можете да фантазирате по-бързо отпреди, картините ще бъдат по-сложни и по-пълни. И това е така. Ще виждате всичко в цветове и ще имате съвършен контрол над създаването на всяка мисловна картина, която пожелаете. Вие упражнявате ума си да фантазира съвършено и всеки път, когато слушате този запис, ставате все по-добри във въображаемата визуализация.

След малко, когато се събуждате, ще се почувствате много спокойни и ще бъдете напълно освежени, жизнени, бодри и пълни с енергия и увереност. Ще се чувствате направо прекрасно. За да се събудите, само трябва да броите с мен от 1 до 5 и на 5 да отворите очи, да се усетите релаксирани, освежени, бодри и в прекрасно настроение. Да се почувствате наистина добре. 1… 2… 3… 4… 5.