Борис Младенов-Young е роден в с. Лехчево, Монтанско през 1939 г. Гимназия е завършил в бившия Михайловград (сега Монтана).

Отбива военната си служба в гр. Перник и с. Чорбаджийско, Момчилградско.

Завършил медицина във Висшия Медицински факултет, София.

След двегодишна работа в провинцията, в продължение на 24 години работи като лекар асистент (хематолог) във Висшия Медицински Институт.

От 1991 година живее и работи в гр. Сидни, Австралия, като лекар хематолог. От началото на 2013 г. е пенсионер.

Стихове пише от ранна детска възраст. Публикувал е стихове в студентски вестници. Досега е издал седем стихосбирки:

„Еротични сонети“, „Ехо от близкото минало“, „Старчески напеви“, „Вълнения“, „Мисли надживели вековете“, (четиристишия), „I call Australia home“, „Закъсняла младост“ и „Фамилно дърво“ (автобиографична проза).

Член е на Съюза на писателите в гр. Габрово и на Съюза на независимите писатели в България.

Племенник е (по майчина линия) на народния представител и поет Йосиф Петров.

На брат ми, с чиято неоценима материална и морална помощ завърших медицина.

Salus aegroti suprema lex — Благоденствието на пациента е най-висш закон (лат.).

0 Предговор

* * *

5 Една, каквато и да бъде книга…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Предначертан е моят жизнен път…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 С мъгли и дъжд пристигна есента…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Primum non nocere
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

6 Рапсодия в бяло
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Животът е за всяка земна твар…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Макар че в край далечен днес живея…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Изслужих аз военната си служба…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Бях практикувал само две години…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Затворено!“ — другарката отсече…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Шест години здравните науки…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 В живота си не съм познал ненавист…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Защо съм с дух чувствителен устроен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Абортите са щекотлива тема…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Щастлив бях в моя роден край, когато…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Ако не бе открит пеницилина…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Навремето, деца, пеницилинът…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Цял ден безспир и почивка…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 След 32 години
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 През до-антибиотичната ера…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не го съзнаваме — (и по-добре)…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Те като въздуха са невидими…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Да бягаме от тук“ — ми рече ти…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Резистентност
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Кръвопускане
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 С какво ли е лекувал Хипократ…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Цял месец главоболие жестоко…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Те идват: болни… непознати… чужди…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Пристигат те с последната надежда…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 В болника виждам само пациента…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Във болницата шества голотата…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 В каквато да е възраст с пълно право…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 От гледище на лекар аз твърдя…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Когато болният ми повери…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не! Няма свикване. От опит знам…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Те се връщат често в този свят…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 В страданието всички тук са равни…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Видял съм болни — мускулести, силни…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Наричаме се с разни имена…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 За първа пункция той бе дошел…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Очите им! Когато ги погледна…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

5 Как може да застанеш пред дете…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Като олово споменът за тях тежи…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 От всяка възраст те за мен са равни…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Еднакво ме боли за всеки болен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 През целия си творчески живот…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Прието е мъжете да не плачат…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Те няма никога да порастат…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Достигнах пенсията, остарях…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 През ранното ми детство с братовчеди…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Очи човешки, два бездънни вира…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Баща и майка; брат, сестра, съпруг/а…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Лица човешки — от различни раси…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Притворя ли очи, пред мен изплуват те…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 За половин век колко пациенти…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Сълзи съм виждал като дъжд пороен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Готов съм да работя без почивка…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

5 Да се не връща онзи черен ден…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 То бе подарък скромен, малък жест…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Човек не бива никога да губи…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Кой е създал живота? И кога…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 На микроскопа клетка подир клетка…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Тъй както ни отвежда телескопът…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Най-хубавото време на деня…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Далече от природата, затворен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Разцъфне в парка нежен цвят…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Сред снежна белота в премяна бяла…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Цветята, като живи същества…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Едва ли някой ще го разбере…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Alopecia
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Serenity
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Детето се роди среднощ. Момче…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Човек започне ли да застарява…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 От ден на ден, за близо и далече…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

1 Ръка младежка — мускулеста, здрава…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Депресия… Носталгия… Тъга…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

5 Достигнахме до старини пределни…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Той идвал сутрин в старческия дом…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

1 Отдавна аз съм старец побелял…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Припомних си една забавна сцена…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Докараха болна старица с линейка…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Не ме разбират“ — тя ни се оплака…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Кажи ни, дядо, по каква причина…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Да си хуманен лекар, означава…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Тях обществото вече не признава…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Колеги, млада двойка, бе довела…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Изповед на народния лечител
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Дали си селски лекар прост…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Нямам вече интереси…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Защо не съм певец естраден…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Незаконно“ забогатял
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Медалът — бронзов, сребърен и златен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Ще го повторя пак (не е излишно)…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 До вчера ти се чувстваше дете…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Да бяха ми го казвали тогава…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 На внуците си бабата разправя…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Ти знаеш ли водата като капе“…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Когато си до мене ти в колата…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Откакто се очовечил, човека…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 За жалост с време губиме представа…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Щом нощ настъпи, мрак града покрива…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Все още помня първия си стаж…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Часовникът мълчеше полубуден…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Щом с тъмен плащ в небесните простори…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Дочуя ли тревожния сигнал…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Болницата тази нощ е тиха…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 От слънце и от въздух чист лишен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 В един живот прекарах два живота…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 По всички земни кътчета, събрани…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Когато след отруден дълъг ден…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Нощта със динамит е заредена…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Понякога съм много уморен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Лекарски грешки
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Аз имам две съвсем различни новини“…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Дежурствата ми често бяха тежки…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Кой болно обществото е създал…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 И обществото, взето като цяло…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 През многолетната си кариера…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Bullying
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Ако из парка тръгна с автомат…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Нагоре и все по-нагоре…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Защо домашният кантар отколе…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Щом хапнеш хляб, теглото ти расте…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Масмедията, от една страна…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не съм могъл за миг да го допусна…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Цяла зима пълна бъчва…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Откакто на земята свят светува…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 И в медицината, като в живота…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Играят и танцуват балеринки…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Заробване или фатална дружба…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 През своя многолетен трудов стаж…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Когато болните изпращам вкъщи…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не бе животът ми на лекар лесен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 О, ако би могло с магичен трик…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Професиите са еднакво важни…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Видях безкрайни мъки и страдания…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Приятно е в трамвай, във градски хали…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

5 Юбилейно — 10 години Клиника по Хематология
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Прекланям се пред твоя дух човешки…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Живеем в бурно, динамично време…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Какво е болницата за лаика…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

5 Как бързо двадесети век измина…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Животът ми залязва. Остарявам…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Акулата, звучи анекдотично“…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Това е болницата: БОЛНИ ХОРА…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Умре ли болен или е изписан…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Старостта на никой не прощава…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Работех нещо бързо и припряно…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Сбогуване
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Това, което ний успяхме двама…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Беседвахме на тема „Болни стави“…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Разходката за стария човек…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Мозъчен инсулт
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Предсърдно мъждене
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

4 Бях болен. Цяла седмица лежах…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Пропуснал съм да взема табокор…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 В два свята два живота аз живея…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

5 Защо и как се случи, не разбрах…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Редеят нашите редици…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не се страхувам от инфаркт и рак…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 С неспирен устрем детското телце…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Оглеждам се с нарастваща тревога…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 В живота има мигове повратни…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 През тъмна нощ сред непрогледен мрак…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 За N-ти път сънувах сън нощес…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Съдбата носи хиляди „Ако“
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Животът е от нас непредсказуем…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Пред болестите всички ний сме равни…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Според една народна поговорка…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Намаза ли се с крем?“ — попита ти…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Тя дълго се въртя и се чуди…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Отивам да почивам — рекох аз…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Ръцете ми… Какво са те за мен?!
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 С пари не може всичко да се купи…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Чудесно мъжко яке!“ — чух жена ми…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Какво е дрехата?! От памтивека…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Тоз път предаването бе на тема…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Два часа вече малкото дете…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Отправила навън критични взори…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Природата безспир ни изненадва…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Funnel-web Spider
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Когато бях по-млад, с един замах…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Аз мъж съм необрязан с двама внука…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 През половинвековен трудов стаж…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Мъж на джи-пи позвънява…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 На доктор трябва всичко да се казва…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Като дете, (по-късно го прозрях)…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Загазил дядо — грип го хванал…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Две стари баби в болничната стая…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Пристигна тя със своята сестра…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Щом някой ден пристигне старостта…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Той в дъ-то ми със ръкавица бръкна…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Аз виждам секса с други очила…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Дядо поп със болничен екип…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Ний бяхме в кабинета тъмен двама…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Лекарка млада преглежда старик…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Пристигна в Бърза Помощ наркоман…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Какво сме лекарите без сестрите…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Тъжна приказка
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Но не след дълго, сякаш ангел чист…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Двама голи старци си ги мерят…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не чакайте от здравия младеж…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Дочуто на визитация
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Нощно дежурство
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Откровен отговор
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Санитарка със самочувствие
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Научно съобщение
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Нова версия
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Напаст божия
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не ползвай в болницата асансьора!…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не е приятен старият човек!…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Тя беше много, много стара баба…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Като се срещна с нея, всеки път…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не съм го осъзнавал досега…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Тъй както пишех върху лист хартия…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Щом дойде есента, цял свят…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Дружески шарж
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Меря кръвното на мойта мила…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Благородни“ лекарски лъжи
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не мога още да го възприема…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Отивам си!“ — ми рече. И е прав…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 В живота, освен болница и болни…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Последен ден от дълга кариера…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Приключих с благородна кариера…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Today’s my last working day…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Последен ден на стрес и труд…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 At seventy three I can understand… en
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 На седемдесет и три, всеки го знай…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 На портата ми старостта потропа…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 „Всяко чудо три дни трае!“…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 И таз година, също като лани…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Постигнах професионални цели…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Достатъчно! Последен трудов ден…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Тъй както в размисли се бях улисал…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Получиш ли от някого похвала…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Край болницата пътьом като мина…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 И болницата двери пак разтвори…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Когато в болницата днес попадна…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Лежа на болничния одър…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Ний всички сме обречени. Над нас…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Новогодишни размишления
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

4 Размишления над една снимка
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 На времето бях много по-уверен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Роднините… те всички са такива…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Като сравня приятели с роднини…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Ако почерпиш някой свой познат…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Седемдесет и осмата година…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Отиде си доброто старо време…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Едва веднъж се срещаме годишно…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Познавам я — жестока, безогледна…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Животът и смъртта, кой днес не знай…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 И днеска в обществото като цяло…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Животът ни е благото, което…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Животът ни е низ от ритуали…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Подготвен съм за изненади аз…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Когато от небето екне тътен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Откакто на крака човек съм станал…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Баща ми на моята възраст почина…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Кой здравето щади и оценява…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Природата един живот ни дава…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 О, суета човешка! Нямаш край…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Eutanasia
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 За себе си не ме е вече страх…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Да предположим, че един мъж, най-обикновен…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Животът ни постарому изглежда…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Животът ни безследно си отива…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 От нищото към вечността поел…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

5 В живота имах много светли дни…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не вярвам аз в задгробен Рай и Ад…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Не знам кога и кой ни е създал…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Накрая на живота е прието…
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Послеслов
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

* * *

0 Епитафия
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Издание:

Автор: Борис Младенов — Young

Заглавие: Рапсодия в бяло

Издание: второ

Издател: Читанка

Година на издаване: 2019

Тип: поезия

Националност: българска

Редактор: Адриана Димитрова

Коректор: Адриана Димитрова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/8617