Варлам Шаламов
Колимски разкази (българско издание от 2010 г.)

Съдържание

Колимски разкази

По снега 4,5

По снегу
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

На вересия 5,5

На представку
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

През нощта 6

Ночью
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Самостоятелна норма 5

Одиночный замер,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Колетът 5,5

Посылка
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Дъжд 0

Дождь
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Суха храна 6

Сухим пайком
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Апостол Павел 0

Апостол Павел
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Кучката Тамара 5

Сука Тамара
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Шери бренди 5,5

Шерри-бренди
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Детски картинки 0

Детские картинки
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Хляб 6

Хлеб
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Заклинателят на змии 6

Заклинатель змей
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Първата смърт 6

Первая смерть
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Златната тайга 5

Тайга золотая
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Васка Денисов, крадецът на свине 5,5

Васька Денисов, похититель свиней
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Серафим 6

Серафим
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Почивен ден 6

Выходной день
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Домино 6

Домино
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Херкулес 5

Геркулес
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Тифозна карантина 0

Тифозный карантин
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Факирът на лопатата

Надгробно слово 0

Надгробное слово
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Как започна всичко това 0

Как это началось
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Почерк 6

Почерк
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Бизнесмен 0

Бизнесмен
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Калигула 0

Калигула
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Факирът на лопатата 0

Артист лопаты
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Инженер Кисельов 5

Инженер Кисёлев
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Кръстът 6

Крест
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Първият чекист 0

Первый чекист
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

В болницата 0

В больницу
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Май 6

Май
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Първият зъб 0

Первый зуб
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Планинско ехо 5

Эхо в горах
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Берди Онже 0

Берды Онже
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Протези 0

Протезы
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

В преследване на локомотивния дим 0

Погоня за паровозным дымом
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Влакът 0

Поезд
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Левият бряг

Прокураторът на Юдея 5

Прокуратор Иудеи
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Прокажените 0

Прокаженные
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

В приемната на болницата 3

В приёмном покое
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Геолозите 0

Геологи
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Мечките 3

Медведи
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Огърлицата на княгиня Гагарина 0

Ожерелье княгини Гагариной
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Най-голямата похвала 0

Лучшая похвала
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Потомъкът на декабриста 0

Потомок декабриста
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Лида 5

Лида
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Аневризма на аортата 0

Аневризма аорты
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Моят процес 0

Мой процесс
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Последният бой на майор Пугачов 5

Последний бой майора Пугачёва
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

По лендлиз 0

По лендлизу
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Сентенция 0

Сентенция
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Възкресението на лиственицата

Пътеката 0

Тропа
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Графитът 0

Графит
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Пристан за ада 0

Причал ада
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Тишината 0

Тишина
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Термометърът на Гришка Логун 0

Термометр Гришки Логуна
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Измитата снимка 0

Смытая фотография
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Житието на инженер Кипреев 0

Житие инженера Кипреева
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Болката 0

Боль
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Чуждият хляб 0

Чужой хлеб
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Кражбата 0

Кража
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Град в планината 0

Город на горе
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

За писмото 0

За письмом
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Златният медал 0

Золотая медаль
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Борис Южанин 0

Борис Южанин
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Възкресението на лиственицата 6

Воскрешение лиственницы
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Ръкавицата, или КР-2

Ръкавицата 5

Перчатка
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Льоша Чеканов, или съобвиняемите в Колима 0

Леша Чеканов, или однодельцы на Колыме
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Количката I 0

Тачка I
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Количката II 0

Тачка II
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Цикутата 0

Цикута
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Подполковник Фрагин 0

Подполковник Фрагин
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Иван Богданов 0

Иван Богданов
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Шахът на доктор Кузменко 0

Шахматы доктора Кузьменко
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Човекът от парахода 0

Человек с парохода
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Уроците на любовта 0

Уроки любви
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Атинските нощи 0

Афинские ночи
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Военният комисар 0

Военный комиссар
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Рива-Рочи 0

Рива-Роччи
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Варлам Шаламов. Колимски разкази

Фондация „Комунитас“

Съставителство, редакция и предговор: Едвин Сугарев

Преводачи: Александър Талаков, Татяна Ваксберг

Художник на корицата: Красимир Апостолов

Предпечат и корекции: П. Трифонова

Формат: 70/100/16, печатни коли: 34,5

Печат: Полиграфически комбинат - София

ISBN 978-954-9992-06-9

История

  1. — Добавяне