Лична страница на vislupus

Дадени оценки 1
Дадени коментари 0

Подготвяни текстове

Дата Заглавие Автор Етап на работата Потребител
екип Инфо Файл Патенти на живата природа Веселин Денков За корекция
екип Инфо Файл Български митове Анчо Калоянов За корекция
екип Инфо Файл Мъдростта на народите За корекция
екип Инфо Файл Народна метеорология Валентина Шарланова За корекция
екип Инфо Файл Метали на космическата ера Б. Розен За корекция

Сканирани или обработени текстове

Общо: 23