Оригинално заглавие
Something Wild Is Loose, (Пълни авторски права)
Превод от английски
[Няма данни за преводача; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,5 (× 2 гласа)

8

Операцията вървеше по мед и масло. Няколко студенти по медицина от трети курс изучаваха великолепната техника на доктор Хемънд от галерията на операционната както напосредствено, така и с помощта на индивидуални екрани. Диагнозата на възрастния пациент бе рак на главния мозък. От камерата за поддържане на жизнените процеси стърчаха главата и рамената му. Черепът бе обръснат, а нарисуваните сини линии и червени точки показваха разположението на тумора. Хирургът завърши нагласяването на лазерите, с които трябваше да унищожи коварното образование. Най-трудното бе минало. Оставаше само да даде на лазерите пълна мощност и да насочи тънките им лъчи в мозъка. Такава черепна хирургия бе напълно безкръвна, защото лъчите проникваха през най-дребните отворчета и като пронизваха от различни страни тумора, го унищожаваха, без да причиняват никакви повреди на здравите тъкани на мозъка. В подобни операции на планиране са поддава всичко. Щом се определят точните контури на тумора и лазерите са насочени правилно, работата може да се довърши от всеки студент.

За доктор Хемънд цялата тази процедура бе досадна. През годината извършваше поне стотина подобни операции. Той даде знак: на лазерния пулт замига предупредителна светлина. Студентите пристъпиха напред…

Но щом лъчите на лазерите се устремиха към главата на болния, неговото лице се изкриви в такава дива гримаса, сякаш от дълбините на натъпкания му с наркотици мозък бе изплувало някакво ужасно видение. Ноздрите му се издуха, устните — стиснаха, а очите се разтвориха широко. Той се опитваше да вика нещо. Конвулсивно се загърчи и обърна глава настрана. Лазерните лъчи влязоха дълбоко в лявото полукълбо на мозъка, далеч от начертаните контури. Дясната страна налицето му увисна — паралич! Студентите объркано се спогледаха.

Зашеметеният от станалото доктор Хемънд все пак съобрази и с бързо движение изключи лазерите. После обхванат от вълнение се хвана за операционната маса с двете си ръце и загледа показанията на стрелките и лентите, които показваха подробностите на неуспялата операция. Туморът бе останал недокоснат, а обширна здрава област на мозъка се оказа повредена.

— Просто невероятно — мърмореше доктор Хемънд. — Просто невероятно.

После с бързи крачки отиде до другия край на масата и започна да преглежда записите на приборите за жизнесъхраняването. Въпросът за успешно премахване на тумора повече не стоеше, въпросът се заключаваше в нещо друго: ще живее ли въобще пациентът?