Попълване на липсваща информация

Ако знаете кой е превел „Нещо ужасно се оказа на воля“ от Робърт Силвърбърг, можете да го съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.