Оригинално заглавие
Something Wild Is Loose, (Пълни авторски права)
Превод от
[Няма данни за преводача; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,5 (× 2 гласа)
Източник
sfbg.us

13

— Добре — уморено каза Мукерджи, когато до полунощ оставаха минути. — Мисля, че имаме ясна следа. — Той седна на стола пред огромния екран-стена, на който се виждаше тримерния план на болницата. Яркочервените точки отбелязваха всеки случай на кошмари, жълтият пунктир — предполагаемото преместване на невидимото чуждопланетно същество. — То е проникнало през страничната врата, най-вероятно направо от кораба и се е вмъкнало първо в кардиологичното отделение. Вижте леглото на мисис Малдонато… леглото на мистър Гинес… После се е изкачило на втория етаж, насочило се е в централната част и се е вмъквало в черепите на хората тук… тук… и тук. Било е от десет до единадесет часа сутринта. Следващите час и десет минути не са наблюдавани халюцинации. Но после става онзи неприятен случай в операционната на третия етаж, а после… — Мукерджи за миг присви залепващите се очи; точките и пунктирите започнаха да се премрежват пред него. Той се застави да продължи, като показваше остатъка на пътя на тайнственото същество на докторите на болницата и офицерите от охраната. Накрая завърши. — Това е. Предполагам, че съществото сега се намира между пети и осми етаж. Придвижва се значително по-бавно, най-вероятно заради загуба на енергия. Какво трябва да правим? Преди всичко да държим заключени всички врати и така да го затрудним при придвижването му, като се постараем да стесним полето на търсенето.

Един офицер от охраната запита леко смутено:

— Докторе, но как ние ще открием едно невидимо същество?

Мукерджи с труд сдържа раздразнението си, преди да отвърне:

— Видимият спектър не е единствения род електромагнитно излъчване във Вселената. Ако това същество е живо, то трябва нещо да излъчва. Ние имаме под ръка компютър с милиони чувствителни изводи към различни датчици из цялата сграда. Нима не можем да го открием по преместването на источник от инфрачервено или ултравиолетово излъчване? Може дори да бъде рентгеново. Та ние не знаем, господи боже, какво излъчва то. Защо не и гама лъчи? Разбира те ли, нещо страшно се е измъкнало на свобода и се крие в болницата. Човек не може да го намери, но компютърът — да. Нека поработи.

Доктор Бейли каза:

— Възможно, енергията, по която да го открием, да е… телепатична… колега?

Мукерджи повдигна плещи:

— Доколкото зная, телепатичните сигнали нямат отношение към електромагнитното излъчване. Но вие несъмнено сте прави, аз бих могъл да открия нещо такова и съм съгласен да изследвам всеки етаж, веднага след завършването на нашето заседание — той се обърна към Накадаи. — Ри, какво ще кажеш за онези астронавти?

— И четиримата проспаха осем часа без ни най-малък намек на кошмари. Сънували са, но това си е в реда. През последните два часа разговарях с тях по телефона и ги свързах с някои пациенти, които също са имали кошмари. Те се съгласиха, че сънищата им по време на полета и тези на пациентите, са еднакви по структура и обща интензивност на ужаса. Основна тема на всички е било разпадане на тъкани и непознати пейзажи в съчетание с подавящо и почти нетърпимо чувство на изолираност, самота и откъснатост от своите.

— Това се съгласува добре с хипотезата за другопранетно същество — каза психолога Мартинсън. — То скита наоколо, старае се да се свърже с нас, иска да ни каже, че тук съвсем не му харесва. Този разказ стига до човешкия мозък единствено във формата на ужасни кошмари…

— Но защо се обръще само към спящи хора? — запита някакъв студент.

— Изглежда, само с тях може да се свързва. Възможно е, будният мозък да не е възприемчив към сигналите му — предположи Мукерджи.

— Струва ми се — намеси се един офицер от охраната, — че вие трупате предположение на предположение, за които нямате никакво основание. Вдигате шум около някакъв невидим телепат, който нашепва на ушите на хората всякакви гадости. А е възможно, в главите да прониква зараза или нещо от храната, или…

Мукерджи отвърна:

— Хипотезите, които изказвате, вече са проверени и отхвърлени. Ние разработваме тази версия, защото тя свързва в едно цяло всичко, макар и да звучи фантастично. Така или иначе, тя е всичко, което имаме. С ваше позволение, аз тръгвам да изследвам сградата за наличието на телепатично излъчване — той излезе, като стискаше с длани пръскащата се от болки глава.