Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от английски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
4,4 (× 5 гласа)
Разпознаване и корекция
sir_Ivanhoe (2008)
Сканиране
NomaD (2008)

Издание:

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

 

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

 

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto


Ако прав бе, че с подлост Във душата живея,

то защо тъй далече скитам от Галилея?

Свойта вяра отричам, отрека ли туй бреме —

туй проклятие тежко върху моето племе.

 

Злият щом не печели. Бог е с тебе тогава!

Ти безгрешен си, робът само щом съгрешава.

Щом изгнаникът земен е прокуден от Бога,

в свойта вяра живей си — да умра в мойта мога.

 

Да дариш ти не можеш туй, което ми взеха.

Знае го Богът, който ти донася успеха.

Нему дадох душата със надежди стаени,

а на тебе — благата, зарад Него презрени.

 

1815

Край
Читателите на „Ако прав бе, че с подлост във душата живея…“ са прочели и: