Серия
Новите видове (6)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Wrath, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,3 (× 118 гласа)
Форматиране
in82qh (2018)

Издание:

Автор: Лорън Донър

Заглавие: Рот

Преводач: Illusion

Език, от който е преведено: Английски

Издание: Първо

Издател: Читанка

Година на издаване: 2018

Тип: Роман

Националност: Американска

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/6396


Глава 6

Рот вдигна лице и Лорън беше шокирана от болката в тъмните му очи.

— Миришеш толкова хубаво!

Гласът му беше много дълбок и дрезгав и би трябвало да я уплаши. Тя си призна, че изпитва малко страх, но той не я нараняваше. Поведението му беше по-скоро шокиращо, отколкото плашещо. Младата жена се сгорещи още повече, когато погледите им се срещнаха. Рот беше толкова близо, че можеше просто да протегне ръка и да го докосне, а времето изглежда бе спряло.

Дишането му се учести и той сякаш търсеше нещо в очите й. Просто не беше сигурна какво. Вида изръмжа, пусна ръба на леглото и постави леко ръце върху бедрата й. После бавно и несигурно плъзна длани към колана на анцуга й. Внезапно я бутна и тя се озова по гръб на леглото. Рот мушна пръсти под ластика и дръпна. Погледът й продължаваше да го следи, очите му не се откъсваха от нейните, но тя не се възпротиви.

— Няма да те нараня, Лорън. Миришеш толкова хубаво!

— Рот?

Младата жена не знаеше какво да прави, но и не искаше да му отказва. Тъничко гласче й напомни, че не би трябвало да обмисля да прави секс с непознат, нещо, което никога не бе правила, но Рот беше различен. Правилото да не целуваш мъж до третата среща изведнъж й изглеждаше толкова старомодно и глупаво, когато някой толкова секси като Рот беше съвсем близо и тя го искаше прекалено много.

— Събери бедрата си за мен!

Тя се поколеба за секунда, но го направи. Чувстваше тялото си живо, болеше я, а желанието, което потъмняваше настоятелния му поглед, беше достатъчна причина да се подчини. Събра бедрата си и ги повдигна, за да издърпа той дрехата, докато я свали.

Лорън знаеше, че трябва да се отдръпне и да му каже да спре. Той беше Нов вид, един непознат и тя не знаеше почти нищо за него, но желанието надделя над разума. Не можеше да си спомни някога да е била по-привлечена от мъж. Беше й омръзнало от съжаления — бе имала много такива моменти в живота си, но този нямаше да бъде един от тях.

Рот пусна анцуга на пода, махна и чорапите, приведе се над нея и я хвана за коленете.

— Отвори се за мен! Няма да те нараня.

— Аз… — Тя се стесняваше от голото си тяло и особено да му покаже интимните си части, като се отвори широко за погледа му. Никой мъж не я беше гледал там. Тя винаги беше твърде смутена, а и те не бяха съвсем настоятелни. Въпреки това любопитството да види какво ще направи бе голямо.

— Страхуваш ли се от мен? — Той подуши въздуха. — Не долавям страх.

Страните й пламнаха.

— Аз, ъъъ, лампата свети и то доста ярко.

— Не разбирам — намръщи се Вида.

— Искаш да правим секс, нали? Може ли първо да изгасим светлината? Не искам да ме видиш. — Лорън придърпа блузата надолу, за да покрие голата си долна половина.

— Защо? — Беше лесно да прочете объркването по лицето му.

— Никой никога не ме е гледал там долу и ако разтворя крака… а ти си на колене. Ще имаш доста добра гледка.

— Лицето ти е леко зачервено.

— Срам ме е. Сексуалният ми опит не е… ами, не съм спала с много мъже, а онези, с които съм била, не искаха да ме гледат на светло. Не мога да кажа, че не съм разстроена от това. Аз съм малко пълна и знам как изглеждам гола.

— Отвори се за мен! Искам да те видя, а и мисля, че си много привлекателна.

— Любопитен си? — Това можеше да разбере. — Виждал ли си някога, по дяволите, да не си… — Не можеше да го каже. Рот беше твърде привлекателен, за да е девствен.

Той седна на пети и смръщи вежди.

— Да не съм какво?

— Виждал ли си голо момиче преди? Никога не съм се замисляла за това, но все пак си бил затворен много дълго. През целия ти живот, според онова, което съм чела. Предполагам, че е било като затвор.

— Споделял съм секс, но мина доста време от тогава. — Чертите му се смекчиха. — Да не си срамежлива?

— Да. — Тя въздъхна облекчено, благодарна, че не беше девствен. Мисълта, че трябва да го учи на секс, я стресираше. Твърде голяма отговорност. — Неудобно ми е да съм гола на светната лампа.

— Ще се научиш да не се срамуваш от мен. Няма причина за това. — Палците му погалиха вътрешната страна на коленете й. — Отвори ги за мен!

— Искаш да погледнеш моята… ъм… там долу?

— Искам да те вкуся. — Той облиза устни и погледна към скута й.

Устните й се разтвориха, но от тях не излезе ни звук. Мисълта я възбуждаше, но и я изнервяше.

— Никога не съм… имам предвид, никой никога не е… — Срамът й се увеличи и тя осъзна, че вероятно не трябва да си признава това. — Не е необходимо да го правиш.

— Не се страхувай от моята доминантност. Няма да те нараня, Лорън! — Изведнъж хвана коленете й, придърпа я по-близо и разтвори краката й.

Това я шокира, а силата му не й позволи да затвори отново бедра. Внезапно Рот се наведе. Топъл въздух лъхна откритата й женственост и горещ език очерта клитора й.

Младата жена ахна от шока и вкопчи пръсти в леглото. Не се съпротивляваше, но тялото й се напрегна. Вида изръмжа — силен, животински звук, и отново я облиза. Притисна се по-силно към сърцевината й, раздвижи език и тя простена, когато удоволствието се изстреля право в мозъка й. Усещането беше невероятно и тя изви гръбнак над матрака.

Новият вид беше безмилостен с ласките на езика си, ближеше и смучеше снопчето нерви. Рот изръмжа, това изпрати вибрации към клитора й и тя се задъха. Не беше нежен, когато раздалечи още краката й и притисна устните си по-силно към интимното местенце.

Усещането беше толкова интензивно, че граничеше с болка. Щеше да умре от срам, когато, в плен на страстта, бедрата й се заповдигаха към устата му, но не можеше да се спре. Неговите движения станаха още по-агресивни и изтръгнаха стенание от гърлото й. Рот й правеше невероятни неща с устните и езика си. Емоциите завладяха цялото й същество, вече не чувстваше нищо друго, освен чисто удоволствие.

Кулминацията й беше толкова силна, че тялото й се разтрепери, а Рот откъсна устни от клитора й. Вагиналните й стени все още се свиваха от екстаза, когато изведнъж езикът му се гмурна в нея. Тя изкрещя името му — отчасти от шок, отчасти от удоволствие.

Той я обладаваше с езика си, зарови се още по-дълбоко и изръмжа. Лорън не се интересуваше колко страшен бе звукът. Страх беше последното, което изпитваше, когато той се отдръпна и я прониза отново. Младата жена спря да мисли за всичко, освен за начина, по който я караше да трепери от страст.

Рот бавно отдръпна езика си и Лорън отвори очи, взря се в тавана, опитвайки да си поеме дъх, но ахна изненадано, когато пръстът му проникна във влажната й сърцевина. Той плъзна дълбоко дебелия си пръст, извади го и после прибави още един, разтягайки я бавно.

Тя сграбчи завивките и изви бедра срещу ръката му. Той спря.

— Толкова си тясна. Причинявам ли ти болка?

Лорън поклати глава, неспособна да му отговори.

Той отново натисна, накара я да поеме и двата му пръста и мускулите й се стегнаха около тях. Рот изръмжа и изведнъж отдръпна ръката си, пусна бедрото й и вече не я докосваше.

Лорън повдигна глава и го погледна, все още приведен над нея. Погледите им се заключиха и копнежът в очите му я накара да посегне към него. Разтвори ръце в няма покана да я приближи. Той се повдигна и не позволи на търсещите й пръсти да се докоснат до кожата му.

— Искам да се заровя в теб — каза дрезгаво. — Но не мога.

Лорън се намръщи.

— Предпазвам се от забременяване. Слагам си инжекция на всеки три месеца. Ако нямаш презервативи, спокойно. Нямам венерически болести. А ти?

— Ние не се разболяваме. Не заради това не мога да се заровя в теб. Толкова много искам да го направя, че ме боли. Болезнено твърд съм. Искам да те вкуся и да те докосвам цялата, но сам ще се погрижа за болката си. Просто не искам да те плаша.

— Не разбирам частта, в която ще се погрижиш сам за болката си.

Рот наведе глава и докосна корема й с брадичка. Бавно плъзна ръце нагоре по тялото й и вдигна блузата над гърдите й. Впи очи в меките възвишения и изръмжа. Надвеси се отново над нея и Лорън почувства тежкия му твърд член да се търка в бедрото й. Мъжът сведе лице, разтвори устни и облиза вътрешната страна на гърдата й. След това плъзна език нагоре, докато достигна зърното и затвори устни около настръхналото връхче.

Лорън ахна, когато той засмука нежната пъпка в горещата си уста. Усети острите му кучешки зъби, но те не я нараняваха. Повдигна бедра и ги уви около неговите, приканвайки го да я обладае. Изви тялото си така, че главичката на члена му се притисна към нежния й отвор. Младата жена простена и затегна хватката на бедрата си, придърпвайки го към себе си, докато той не започна да навлиза в меката сърцевина. Членът му беше дебел и тялото й протестираше срещу внушителния орган, но тя се намести срещу него, отвори още бедра и заби пети в плътта му.

— Вземи ме! — изстена тя.

Над нея Рот се напрегна, издаде тих звук, почти хленч, и откъсна устни от гърдата й. Подпря се с ръце на леглото, оттласна се нагоре и извъртя бедра. Това не остави друг избор на Лорън, освен да го пусне. Той се отдръпна и се приземи по задник на пода.

Лорън рязко седна и го зяпна, учудена какво се бе случило, но ядосаното му изражение я спря. Рот се изправи и се запрепъва към банята. Не затвори вратата, а директно отвори тази на душ кабината. Наведе се, пусна водата и пристъпи под струята. След това затвори вратата на душ кабината.

Лорън беше шокирана. Тя го наблюдаваше през стъклото, но той не погледна към нея. Вида взе душ гела, изсипа щедро количество в шепата си и обхвана с длан все още твърдия си член. Задвижи ръката си бързо нагоре и надолу по стоманената плът.

Младата жена погледна към лицето му. Главата му беше сведена, а очите му — здраво стиснати. Чу се свирепо ръмжене и движенията на ръката му станаха по-бързи, почти яростни. Тялото му се напрегна, мускулите му трептяха, а ръмженето му се засили. Лорън насочи поглед към слабините му, наблюдавайки кулминацията на мъжа. Спермата му се изстреля върху плочките пред него, а тялото му се разтресе, докато той продължи да движи ръката си, удължавайки удоволствието.

Какво, по дяволите? Лорън се почувства наранена и леко шокирана. Тя му беше предложила тялото си, а той предпочете да мастурбира. Нима беше твърде добър, за да не влезе в нея? Или тя не беше достатъчно привлекателна? Младата жена се бореше със сълзите. Знаеше, че мъжът е твърде секси, но си мислеше, че все пак я желае, след като едва ли не я нападна с устни.

Извъртя се и покри с блуза тялото си, което той очевидно намираше за непривлекателно. Чу, че душът спря, но остана с гръб към банята, все още опитвайки да се пребори със сълзите. Вида предпочиташе да се погрижи сам за себе си, вместо да прави любов с нея. Това беше опустошително за чувствата и гордостта й.

След минута Рот влезе в стаята.

— Съжалявам!

Лорън избърса сълзите и се обърна. Той отново беше с кърпа около кръста, а изражението му, когато срещна погледа й, беше мрачно.

— Защо плачеш?

Тя мразеше болката, прозвучала в гласа й.

— Предпочете да мастурбираш вместо да влезеш в мен?

Той премигна.

— Никога няма да вляза в теб. Бих могъл да те нараня и няма да поема риска да ти причиня болка.

Лорън беше объркана.

— Как би могъл да ме нараниш?

Рот предпазливо се приближи и коленичи до леглото. Изражението му се смекчи.

— Аз съм по-голям и по-груб от вашите мъже. Мога да те нараня, Лорън. Ще съм твърде агресивен и ще те взема прекалено грубо. Никога няма да вляза в теб и да те накарам да приемеш тялото ми в твоето.

Тя не знаеше какво да отговори. Накрая успя да промълви:

— Тогава бъди нежен!

Той преглътна и адамовата му ябълка подскочи.

— Не притежавам такъв самоконтрол и нямам доверие на себе си.

— Не разбирам.

— Знам, но го правя, за да те защитя. Никога няма да те нараня, Лорън. Никога! — Той премигна. — Бих желал да те прегърна и да спя с теб в ръцете ми. Може ли?

Младата жена се опитваше да схване логиката му, но важното в случая бе, че той иска да спи с нея. Тя кимна. Мъжът нямаше да прави секс, но нямаше нищо против оралната любов. А и беше добър в това. Страхуваше се, че би могъл да я нарани и Лорън разбираше откъде произлизаха опасенията му. Членът му беше голям. Може би му се беше случвало да нарани жена, след като бе толкова надарен. Беше чувала, че колкото е по-голям, толкова по-добре, но досега не се бе замисляла, че всъщност може и да боли.

Вида се усмихна.

— Благодаря ти! Ще бъде удоволствие за мен да те държа в обятията си. Нека си обуя боксерки.

Той се изправи, обърна се и отвори едно от чекмеджетата за нов чифт бельо. Този път просто пусна кърпата и се извърна с гръб към нея, предоставяйки й отново гледка към разкошния си задник. Тя с удоволствие наблюдаваше как се навежда, за да обуе боксерките. Тъмният му поглед срещна очите й, когато бавно се обърна и тръгна към леглото. Начинът, по който се движеше, беше невероятно секси, някак примитивен и това й напомни, че той не беше напълно човек.

Когато спря до ръба на леглото, Рот протегна ръце и нежно й помогна да се изправи. Усмихна се, пусна дланите й и се наведе, за да вдигне завивките и да приготви леглото. Лорън нямаше намерение да споменава, че ще им е трудно да се сместят на леглото. Рот се обърна към нея.

— Свали си блузата. Искам да те погледам и да те докосвам отново.

Тя се поколеба, но не и той. Протегна се и бавно съблече дрехата й. Щом като остана гола пред него, Лорън се почувства засрамена. Възбуденият му поглед бавно се плъзна по тялото й. Меко ръмжене излезе от разтворените му устни и очите им се срещнаха.

— Легни и разтвори бедра. Искам отново да те вкуся.

Сърцето й пропусна удар от изненада, че той иска да го направи отново. За него оралният секс означава да я вкуси? Тя си го повтори наум, докато лягаше отново по гръб на леглото. Притеснението да бъде толкова открита пред него, отново заплашваше да я превземе, но съдейки по бързината, с която Вида се отпусна на ръба на матрака, той не забелязваше наднорменото й тегло. Обхвана вътрешната страна на бедрата й, разтвори ги и се обърна с лице към нея, докато се снижаваше към целта си. Още едно от онези секси изръмжавания изпълни стаята и не й отне много време да разбере, че това означава, че е възбуден.

Лорън затвори очи. Това помогна да се чувства по-малко засрамена заради тялото си, докато ръцете му разтваряха краката й. Облиза я и тя изпита божествена наслада от ласката върху клитора. Когато той изръмжа, вибрациите върху чувствителната пъпка я накараха да простене. Страстта й се възпламени, бързо преодоля колебанието си дали да му позволи да прави каквото поиска с нея и се загледа в слабините му. Той седна на ръба на леглото с лице към нея, а горната част на тялото му беше извъртяна така, че да достига до женствеността й. Боксерките му бяха издути отпред от огромната ерекция, която не можеше да скрие.

Беше лесно да извърти тялото си и да го обхване през тънкия, черен плат. Когато го погали, почувства колко е твърд. Реакцията му беше моментална. Откъсна устни от сърцевината й, отдръпна глава и изръмжа, когато срещна стреснатия й поглед.

— Недей!

— Искам и аз да те докосвам.

— Това не е добра идея.

— Моля те!

Той изръмжа отново, пусна бедрата й и се изправи.

— Членът ми е по-голям от тези на вашите мъже и накрая набъбва в основата. Това се случва точно преди да изпитам оргазъм. Остава така в продължение на няколко минути. Не искам да те плаша.

Тази информация беше малко смайваща.

— Как така набъбва?

— Набъбва точно преди кулминацията. Аз съм различен… променен съм, Лорън. Това е една от проявите. Това е и една от причините никога да не вляза в теб. Членът ми става още по-дебел около основата и това би могло да ти причини болка или дискомфорт. Ако съм в теб, когато това стане, няма да мога да изляза, докато набъбването не спадне. На нашите жени им доставя удоволствие, но доколкото съм чувал, при някои от вас не е така.

— Спал ли си с някоя като мен преди?

Изражението му се помрачи.

— Не. От дълго време не съм споделял секс с жена. Това е друга причина, поради която не бих влязъл в теб.

Тя се загледа в очите му. В тях се четеше мъка.

— Помислих, че може би не искаш да си в мен.

Вида изръмжа.

— Толкова много го искам, че ме боли.

Лорън облиза устни.

— Свали боксерките. Искам да те докосна. Няма да ме уплашиш, ако набъбнеш.

Няколко дълги секунди Рот изучава погледа й, докато накрая кимна.

— Няма да те нараня, Лорън!

Младата жена го наблюдаваше, когато той стана и се поколеба, сякаш очакваше от нея да се уплаши. Но щом се увери, че това няма да се случи, си свали бельото. Членът му беше дълъг, дебел и внушителен. Рот остана абсолютно неподвижен, докато тя го изучаваше.

— Седни! — Лорън се премести по-близо до стената, за да му направи място. — Не се страхувам, Рот.

Вида се поколеба малко, преди бавно да приседне на ръба на леглото. След това бавно се извъртя, за да може тя да го достигне. Младата жена посегна с ръка и нежно обгърна твърдия като стомана ствол. Горещата корава плът беше приятна на допир и тя бавно вдигна поглед към лицето му, за да го наблюдава, докато движеше ръка нагоре-надолу по дължината му.

Рот отметна глава назад, разтвори устни и тихо изръмжа. Кокалчетата на пръстите му бяха побелели от стискането на металния ръб на леглото, сякаш се страхуваше да я докосне. Почувствала се по-уверена, тя се изправи, освободи го и сключи поглед с неговия, докато слизаше от леглото.

— Благодаря ти, че ме докосваш! — Гласът му звучеше дрезгаво, а страстта пламтеше в очите му, когато я погледна с любопитство. — Какво правиш?

Лорън коленичи пред него, видя шокирания му поглед и се усмихна.

— Разтвори си краката! Искам да те докосвам повече.

Рот се поколеба, но все пак разтвори крака, за да й позволи да се приближи. Тя забеляза, че ръцете му все още стискат ръба като спасителен пояс. Вида изглеждаше притеснен и смутен от разменените им места. Лорън реши, че изглежда сладък и секси едновременно и посегна към него. Обгърна твърдия му член, доколкото можеше, защото палецът й не можеше да се срещне с останалите й пръсти. При движението той отново изръмжа.

С другата си ръка го обхвана по-нагоре, установявайки, че размерът му определено беше внушителен и се усмихна. Кожата му беше копринено мека, но плътта под нея беше стоманено твърда. Той отново изръмжа, но този път по-силно. Погледът на Лорън се насочи към лицето му и тя видя затворените му очи и оголените остри зъби, докато дишаше тежко.

— Разбирам защо се страхуваш да не ме нараниш — каза тя меко. — Ти си по-голям и по-дебел от всички, които съм виждала досега. Въпреки че не съм виждала много голи мъже, но ти определено си внушителен.

— Ръцете ти са толкова меки! Не са груби — простена той. — Чувствам се толкова добре.

Груби? Лорън не го разбра и спря да го гали. Рот отвори очи. Нещо в изражението й сигурно му подсказа, че не разбира за какво говори, защото той протегна ръка и я сложи с дланта нагоре върху бедрото си.

— Нашите жени имат ръце като моите.

Тя пусна члена му, за да погали ръката му. Дланите му бяха с по-груба кожа, почти като мазоли. Пръстите й ги проследиха до върха на неговите. Потърка възглавничките и усети, че и там кожата му е твърда. Тогава го разбра. Нейните ръце бяха меки навсякъде.

— Предполагам, че нямаш лосион, нали?

— В горното чекмедже на нощното шкафче. — Усмихна се Рот. — Ние имаме силен нагон. В багажа ни винаги можеш да намериш лосион. Нуждаем се от често сексуално освобождаване.

Лорън му се усмихна в отговор, доволна, че така открито говореше за самозадоволяването. Никога не бе срещала мъж като него. Повечето биха умрели, преди да признаят нещо подобно. А Рот открито обсъждаше въпроса. В чекмеджето откри голяма бутилка бебешки лосион. Усмихна се и отвори капачката.

— Бил си доста самоуверен, когато си го купил.

— Не разбирам.

— Мислел си, че ще ти е необходим толкова лосион. Самоуверен. Разбираш ли?

— Изразходвам го за по-малко от седмица. Наистина имаме силен нагон. Аз съм от кучешкия вид. Постоянно съм възбуден.

Тя повдигна вежда.

— Колко пъти дневно използваш лосиона?

Той все още се усмихваше.

— Поне десетина.

Лорън едва не изпусна бутилката.

— На колко си години?

Вида сви рамене.

— Не знам със сигурност. Докторите правят предположения според костите и зъбите ни. В лабораториите се губи представа за времето. Лекарите предполагат, че съм в средата на трийсетте. Човешките мъже не правят ли това?

— Да, но не по толкова много пъти. Колкото по-млади са, толкова по-често го правят. С възрастта честотата намалява. Поне доколкото знам, но не съм експерт по въпроса.

Рот кимна.

— Мислех, че човешките мъже са като нас в това отношение.

— Е, при жените е обратното, или поне при мен е така.

Очите му се присвиха.

— Какво имаш предвид?

— Когато бяха по-млада, нямах толкова силен нагон. Сега съм на тридесет и напоследък желанието ми доста се е увеличило.

— Значи си спала с Бил. — Рот присви поглед и стисна устни.

— Не! — намръщи се тя. — Сама се грижа за себе си.

Очите му се разшириха от изненада.

— Докосваш се?

— Често. За това и не се тревожа, че нямам връзка с мъж.

— Не знаех, че нормалните жени го правят. Ако нашите имат нужда от секс, просто намират мъж, който да се погрижи за тях.

— Нормалните жени?

Рот се замисли.

— Това не е правилната дума. Ти не си жена, която се снима във филми за сексуална стимулация. Мислех, че само те се докосват, като начин да привлекат мъжете да правят секс с тях, защото им се плаща.

Лорън остави лосиона на пода и опита да скрие изненадата си от отговора му. Не беше сигурна как да му отвърне и затова си замълча. Дори в тийнейджърска възраст момчетата не изразходваха толкова лосион като Рот. Беше впечатлена. Може би Новите видове не се износваха с възрастта. Тя разтри лосиона между дланите си и отново посегна към твърдия му член.

Усмивката му се стопи и от гърлото му се разнесе ръмжене. Погледите им се срещнаха.

— Докосването ти е по-приятно от всичко, което съм изпитвал досега.

Тя се усмихна, надявайки се, че е искрен. Галеше пениса му от главичката до основата, ръцете й изучаваха всеки сантиметър от него, а вниманието й не се откъсваше от лицето на Рот, за да разбере какво му доставя най-голямо удоволствие. Последва още меко ръмжене.

— По-бързо! — прикани я той. — Моля те!

Лорън стисна здраво члена и забърза ритъма. Почувства как се напряга тялото му, а плътта в ръцете й набъбва. Не можеше да се удържи да не погледне към ствола, нарастващ в ръцете й. Не ставаше по-дълъг, но видимо се удебеляваше близо до основата. Вида изръмжа по-силно и тялото му се разтресе. Лорън успя да сложи ръка върху главичката, тъкмо когато топла струя удари дланта й. Мъжът имаше сила дори и в това. Тя усещаше натиска на спермата му при освобождаването.

Очарова я изражението на лицето му, когато желанието се охлади и тялото му се отпусна. Рот дишаше тежко, зърната му бяха настръхнали и тя отново си помисли, че е най-сексапилният мъж на света. Изпита малко гордост от това, че го накара да свърши и той изглежда много се наслаждаваше на докосването й. Когато отвори очи, Рот й се усмихна и погледът му разтопи сърцето й. В него имаше нежност и толкова топлота, че й се прииска да го целуне.

Изведнъж Вида се приближи и тя затаи дъх, надявайки се да направи точно това, но лицето му спря на сантиметри от нейното, когато се наведе. Хвана блузата й и я вдигна от пода. Разочарована, Лорън сведе поглед, за да скрие очите си, докато той нежно почистваше ръцете й от лосиона и неговото освобождаване.

— Ако продължиш да ме докосваш, ще поискам да направиш това отново. — Гласът му звучеше дрезгав, но мек и чувствен.

Захвърли дрехата, хвана бедрата й и я накара да ахне, когато с лекота я повдигна. Хвана се за бицепсите му, за да не се удари в гърдите му, докато я обръщаше в обятията си. Щом се оказа притисната с гръб към матрака, Рот я пусна и я хвана над коленете. Изръмжа и погледна надолу към нейната женственост, после се плъзна от леглото и се наведе над нея.

Лорън успя само да изстене, когато устните му я намериха, езикът му се стрелна към клитора й и устата му я засмука. Тя отметна глава и се хвана за завивките, щом удоволствието заля тялото й. Ласките на устата му бяха като най-доброто нападение и безпощадно я доведоха до бърз оргазъм.

Рот освободи краката й, пъхна ръце под дупето й и я обърна, настанявайки я на матрака с гръб към себе си. После се качи на тясното легло, придърпа я плътно към гърдите си и я накара да повдигне глава, за да мушне ръката си под нея като възглавница. С другата я прегърна здраво през кръста, а твърдият му член си намери място между цепката на дупето й. Топлите му устни се притиснаха до шията й.

— Удобно ли ти е?

— Отново си възбуден.

Той се изхили.

— Винаги ще съм възбуден, когато си толкова близо до мен. Заспивай, Лорън! Уморена си, а и аз се нуждая от почивка.

Тялото на Рот беше по-топло от нейното или може би все още не беше дошла на себе си от оргазма, който преживя. Каквато и да беше причината, Лорън бързо заспа. Беше дълъг и напрегнат ден, но тя се чувстваше в безопасност в ръцете му. Докато се унасяше, Рот я помириса, затегна прегръдката си и прошепна:

— Пасваш перфектно в ръцете ми и искам да те държа. Ако животът ми беше различен, може би времето ни заедно нямаше да е толкова кратко.

* * *

Рот знаеше точния момент, когато Лорън заспа — дишането й се забави и тялото й се отпусна. Струваше му се съвсем правилно да я има в леглото си, където пасваше идеално. Желанието да я задържи стана толкова силно, че едва устоя да не се увие около нея покровителствено.

Сърцето му ускори ритъма си и дишането му се учести при мисълта, че може да я загуби. Това щеше да стане, когато екипът намереше Бил. Тя щеше да бъде свободна и той нямаше да има причина да я задържи. Лорън щеше да се върне в нейния свят и нямаше да я види отново.

Потисна ръмженето, което заплашваше да се изтръгне от гърдите му. Тя беше дребна жена и лесно можеше да я принуди да остане с него. Нямаше начин да си тръгне, ако решеше, че не иска тя да го прави. Част от него желаеше точно това, но логичната му половина се възпротиви срещу подобни луди копнежи. Лорън заслужаваше свободата си. Не беше нещо, което той просто можеше да задържи и ако я затвореше, младата жена щеше да го намрази. Рот не искаше това.

Тръпка премина през тялото му при спомена за докосването й и той отново я помириса. С всяко бавно вдишване улавяше повече от аромата й, който като че ли достигаше до самата му душа. Собственическото му чувство беше силно. Беше грешно. Той беше повреден и това бе само още едно доказателство. Никой благоразумен мъж не би обмислял подобни неща.

Щеше да я освободи, когато хванат Бил. Нямаше друг вариант. Нещата между тях не бяха напреднали до точка, от която няма връщане. Не й беше причинил болка, нещо, с което се гордееше и напрежението бавно се оттече от мускулите му. Лорън не беше негова. Просто трябваше често да си го припомня.