Включено в книгата
Оригинално заглавие
Minoan Crete, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
Оценка
няма

Литература

Една книга, която не може да не направи дълбоко впечатление на читателя както с текста, така и с илюстрациите си, е „Крит и микенска Елада“ (Kreta und das mykenische Hellas, Munchen, 1959) от Спиридон Маринатос, със снимки от Макс Хирмер. Друга прекрасно илюстрирана книга е „Крит и ранна Гърция“ от Фридрих Ман (Friedrich Matz, Crete and early Greece, London, 1962).

Основният източник е, разбира се, трудът на сър Артър Еванс „Дворецът на Минос“ (Sir Arthur Evans, The Palace of Minos, London, 1921 — 1935). Нека читателят не мисли, че тази книга е скучна или трудноразбираема. Други две книги от автори, участвували непосредствено в разкопките, са „Критска археология“ от Дж. Д. С. Пендълбъри (J. D. S, Pendlebury, The Archaeology of Crete, London, 1939) и „Крит, предшественикът на Гърция“ от С. Х. и Х. Б. Хоуз (C. Н. and Н. В. Hawes, Crete, the Forerunner of Greece, New York, 1909).

Богат материал предлага книгата „Праисторическият Крит“ от Р.У. Хъчинсън (R. W. Hutchinson, Prehistoric Crete, Penguin). Дворците са разгледани подробно от Джеймс Уолтър Грейъм в „Критските дворци“ (James Walter Graham, The Palaces of Crete, Princeton, N. J., 1962).

„Бикът на Минос“ от Леонард Котрел (Leonard Cottrell, The Bull of Minos, London, 1953) разказва увлекателно за работата на сър Артър Еванс в Крит и на Хайнрих Шлиман в Троя и Микена.

Читателят, който се интересува от писмеността линеар Б, трябва да се обърне към следните книги: „Документи на микенски гръцки език“ от Майкъл Вентрис и Джон Чадуик (Michael Ventris and John Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge, 1956) и „Микенци и минойци“ от Леонард Р. Палмър (Leonard R. Palmer, Mycenaeans and Minoans, London, второ преработено издание, 1965).

Илюстрациите за настоящата книга са предоставени от:

Музея Е. Ашмоул (Ashmolean Museum), Оксфорд, стр. 36, 37, 42, 67, 70, 77, 97, 100, 104, 106, 108, 129, 132, 133

Издателство Хирмер, Мюнхен, стр. 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 66, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 101. 102. 103. 105, 107, 110, 111, 112, 130, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 140 долу, 141, 142, 143, 144 Picturepoint, стр. 47, 68, 69 Издателство Холе, стр. 65, 69, 72, 140 горе.

Цветната илюстрация на стр. 98 и репродукцията на стр. 71 са поместени с разрешение на изпълнителите на литературното завещание на сър Артър Еванс.

Рисунките са изработени от Сали Мелерш.

Край