Дзенбудизъм (1)

(Въведение
Оригинални текстове)

Кой е Буда?

Какво е Буда?

Какъв е звукът от пляскането на една ръка?

Има ли кучето природата на Буда?

Защо нещата умират?

Кой е Пътят?

Какво е Дзен?

Оригинално заглавие
(Няма оригинално заглавие), ???? (Обществено достояние)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
Оценка
6 (× 2 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (10 ноември 2007 г.)
Корекция
NomaD (11 ноември 2007 г.)

Издание:

Издателство „Логис“, 1991

Ружица Георгиева Угринова, съставител, 1991.

Весела Асенова Кочемидова, Ружица Георгиева Угринова, превод, 1991.

Бойка Елитова Цигова, Въведение, 1991.


ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Игнатович, А. Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М, 1987.

2. Корнев, В. И. Буддизм и его ролъ в общественной жизни стран Азии. М., 1983.

3. Судзуки, Д Т. Японский буддизм. Токио, 1945.

4. Suzuki, D. T., E. Charles. Zen and Japanese Culture. Tokyo, 1988.

5. Suzuki, D. T., What is Zen? N.Y., 1971.

6. Wood, E. Zen dictionary. N.Y., 1957.

7. Zen Buddhism. N.Y.

 

 

На корицата: Жезъл Дракон, от Хакуин.

Тази рисунка е била вид диплом, с който били удостоявани постигналите духовно извисяване чрез постоянно търсене на отговори на коан.

Енсо (яп. кръг)

 

 

Орнамент в текста: Енсо (яп. кръг), от Банкей.

Един от най-дълбоките символи в Дзен-будизма. Изразява състоянието на духа, освободил се от заблуди, означава докосване до Абсолютната Пустота, отразява безкрайната Вселена.

 

 

Тази малка книга има необозримо по богатство съдържание. Чрез стародавни загадки (коан), притчи и диалози от и за прочути учители по Дзен читателят може би ще се докосне до мъдростта на Дзен-будизма. Изящни по форма, оригиналните текстове ще преведат съзнанието на европееца отвъд пределите на традиционната логика.

Стремежът при съставянето на книгата бе текстовете да са подредени приблизително според времето на появата им.