Учебник за млади хора, озадачени и измъчени от странностите на любовта. Разгледани са инстинктивните основи на брачното поведение на хората като биологичен вид. Първоначално е дадено сбито изложение на биологичните предпоставки, след което са обяснени инстинктивните критерии при избора на брачен партньор при хората и се дават практически съвети в тази посока. Изложението приключва с етологичен обзор на инстинктивните мотиви на човешкото поведение. Съкратен вариант на първата редакция на този текст е публикуван за пръв път в списание „Химия и жизнь — XXI в.“, бр.7/1997 г. „Химия и жизнь — XXI век“ бр.7/1997 г. със заглавие „За поручик Ржевски и корнет Оболенски — без каквито и да е било преувеличения“. Първият вариант на руски език е издаден през 2002 г. от издателство КСП с оригиналното заглавие. Българският превод излиза от печат през 2003 г., подготвен от издателство НЕП.

Оригинално заглавие
Трактат о любви, как её понимает жуткий зануда, ???? (Пълни авторски права)
Превод от руски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,7 (× 3 гласа)
Форматиране
gorwl
Източник
www.oocities.org

Авторизиран превод на български

Втора редакция


Всичко действително е разумно.

Всичко разумно е действително.

Г. Хегел

Истинското познание е познаването на причините.

Г. Галилей

Признателност

Смятам за свой дълг да изразя дълбоката си признателност на Владимир Кривошеев, първият и най-проницателен критик на моето съчинение. Изказвам признателност също така и на читателите, изказали своите забележки по първата редакция на Трактата — вашите мнения, изказвания и въпроси залегнаха в основата на работата по втората редакция; особено внимание сред тях бих искал да обърна на помощта на Леонид Иванов. Не мога да не кажа добра дума и за преводачите на английски, български и испански език: Михаил Линецки, Ирина Италиянска, Мирослав Писешки, Александър Отенко и Мария Келейникова.

Съвършено особена признателност искам да изкажа на Ирина Пацева, без чиято морална подкрепа този Трактат можеше и да не види бял свят.