Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
Mandor (2002)
Източник
sfbg.us

Издание:

Шиничи Хоши. Съдба

Разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1985

Библиотека „Галактика“, №65

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Съставител: Воля Аргирова

Рецензент: Людмила Стоянова

Преводачи: Воля Аргирова, Любомир Тодоров

Редактор: Воля Аргирова

Редактор на издателството: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор Паунка: Камбурова

Японска, I издание

Дадена за набор на 27.II.1985 г. Подписана за печат на 7.V.1985 г.

Излязла от печат месец май 1985 г. Формат 70×100/32 Изд. №1862. Цена 1,50 лв.

Печ. коли 14,50. Изд. коли 9,39. УИК 9,01

Страници: 232. ЕКП 95366 5637–216–85

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 895.6

© Воля Аргирова, съставител, преводач, 1985

© Людмила Стоянова, автор на предговор, 1985

© Любомир Тодоров, преводач, 1985

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1985

c/o Jusautor, Sofia


Земните жители вече бяха готови за първите полети в Космоса, когато неизвестно откъде пристигна една летяща чиния. От летящата чиния излязоха извънземните същества, по лицата им изгря усмивка и започнаха да говорят:

— Жители на Земята, извинете ни за безпокойството. Ние се занимаваме с търговия.

Земните жители бяха толкова изумени от гладката реч на космическите гости, че даже забравиха да попитат веднага откъде са научили техния език. Заведоха ги направо при първите ръководители на Земята и ги представиха.

— Всъщност с каква цел сте пристигнали на Земята? — съвсем естествено зададоха първия си въпрос първите ръководители на Земята.

— Ние сме търговци. Искаме преди всичко да изразим нашата голяма радост от това, че в най-скоро време и вие, жителите на Земята, ще можете да летите в космическото пространство — изрекоха на един дъх извънземните същества.

— Приятно ни е да чуем, че това ви радва, но кажете все пак как разбрахте, че ние се готвим за космически полети?

— Разполагаме с широка информационна мрежа, която стига дори до най-отдалечените кътчета на вселената. С помощта на тази информационна мрежа ние улавяме и най-слабите радиосигнали, научаваме и за експериментите с космически ракети, след което изпращаме на съответната планета наши пратеници. Вероятно ние сме първите космически същества, които посещават вашата планета?

— Това, че вие сте първите космически посетители на нашата планета, е удивително. Вие обаче казахте, че се занимавате с търговия. Какво смятате да ни предложите?

— Продаваме оръжие.

— Какво? Вие търгувате със смъртта? В такъв случай ние едва ли ще сключим с вас някаква сделка.

— Може и така да се каже. Обаче рано или късно, с овладяването на Космоса, планетата Земя ще се окаже в положение на война. И тогава ще си кажете: „Ах, защо не купихме това оръжие!“ Но ще бъде късно.

— Искате да използувате това, че ние още не знаем какво става из Космоса. Но не може да не признаем все пак че сте добри търговци!

— Естествено, вие имате право да не ни вярвате, но въпреки това искаме да ви кажем, че нашата фирма не разчита на дребните и случайни търговски успехи. Нашата политика се основава на изграждането на стабилно доверие у партньорите ни по отношение на стоките, с които търгуваме. Ако не постъпваме така, после ще има рекламации и какво ще стане тогава с нас? Но ако вие започнете да овладявате вселената, сами ще се убедите с какво доверие се ползува нашата фирма. Все пак, щом нищо не искате да купите, вижте поне какво предлагаме.

— Да, бихме могли да разгледаме стоката. С какво оръжие разполагате?

— Нашата фирма се занимава с производство и на двата вида — отбранително и нападателно. Това е най-съвършеното оръжие, което се продава в цялата вселена. Ако желаете, да ви покажем най-напред отбранителното оръжие. Тъй като ние използуваме именно него, опитайте. Можете да ни нападате с каквото си искате оръжие.

Изпитанията започнаха в една необятна пустиня. Цялото човечество наблюдаваше по телевизията това уникално зрелище.

— Моля, ние сме готови — казаха извънземните същества, като застанаха до отбранителните си съоръжения. Земните жители започнаха да стрелят по тях с пушки и артилерия. Край отбранителното съоръжение обаче сякаш се бе изправила някаква невидима преграда.

— Е, как е? Ако искате, елате зад прикритието по време на изпитанията.

Неколцина от земните жители плахо отидоха при търговците. Те също бяха защитени от действието на отбранителното съоръжение.

— Използувайте каквито искате оръжия. Не се безпокойте, опитайте, моля.

Изпробваха динамит, след което стигнаха до атомно и водородно оръжие, но пространството в обсега на отбранителното съоръжение на извънземните същества оставаше невредимо.

— Видяхте ли? Като си купите нашето отбранително съоръжение и покриете цялата Земя с неговия отбранителен диапазон, с каквото и да ви нападат, вие ще продължавате спокойно да си живеете. Това е най-съвършената стока, която се продава в Космоса. В целия Космос не можете намери оръжие, годно да проникне през защитната сфера на това отбранително съоръжение.

Но и без тези похвали всички, които бяха свидетели на отличните резултати от изпитанията, бяха изпълнени с възторг.

— Всичко се случва! Може би все пак ще бъде добре, ако за всеки случай си купим от тия съоръжения! Ако ни нападне някоя планета, отбранителните средства, с които разполагаме сега, могат да се окажат сапунен мехур. Само че каква е цената?

— Десет милиона тона злато. Скъпичко е, наистина, но затова пък ще можете да бъдете спокойни за вашата безопасност.

Търговските преговори приключиха и сделката беше готова. Извънземните същества се приготвиха да си тръгват.

— Помислете все пак дали няма да ви потрябват и нападателни оръжия!

— Не, ние нямаме никакво намерение да нападаме други планети.

— Като започнете да летите в Космоса, може да промените намеренията си. Безполезно е да ви убеждаваме, но ако искате, поне можете да видите как действуват нападателните ни оръжия!

Започнаха нови изпитания. Никаква броня не можеше да устои на лъча, който излизаше от дългото тясно дуло на оръжието на извънземните същества.

— Е, как ви се струва? Като започнете да навлизате в космическото пространство, ако използувате това оръжие, ще можете да завладеете всяка планета. За някакви си десет милиона тона злато вие ще притежавате оръжие, срещу което в целия Космос няма защита.

Наистина, оръжието беше превъзходно, но тук възникнаха възражения.

— Не ни ли лъжете?

— Нашата фирма носи отговорност за стоката, която продава. Ние се гордеем с нашата продукция. Не е имало нито едно оплакване. Ние сме търговци и сме положили клетва пред богинята на Космоса.

— Това, че сме жители на Земята, не ви дава право да ни подценявате. Все пак действието на вашите оръжия може да е някаква измама?

— Изпробвайте ги и ако покажат някакви дефекти, ние сме готови да ви върнем златото.

— Да, естествено. Всъщност защо да не купим и от това оръжие? Само че почакайте малко. В Космоса изглежда е пълно с груби и безотговорни типове.

Търговците бяха вече получили общо двадесет милиона тона злато и чакаха. Изпитанията започнаха веднага. Хората включиха телевизорите и с огромно любопитство се втренчиха в екраните. Едно срещу друго бяха изправени най-съвършеното нападателно и най-сигурното отбранително оръжие в целия Космос.

— Какво става, имате ли някакви възражения по отношение на нашите оръжия?

Възражения нямаше.

— Изглежда, нямате претенции към нас, разрешете ни тогава да си тръгнем. Благодарим ви за покупката. На която и планета да отидем, все така се посреща стоката ни…

Космическите търговци се качиха на летящия диск и се отправиха към златната планета, която ставаше все по-голяма и по-голяма. На нея се намираше главното управление на фирмата, която произвеждаше най-сигурната стока в Космоса. Зад тях остана планетата, на която след взривната вълна от едновременното включване на двете оръжия бе загинало цялото човечество.

Край
Читателите на „Сигурна стока“ са прочели и: