Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
Mandor (2002)
Източник
sfbg.us

Издание:

Шиничи Хоши. Съдба

Разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1985

Библиотека „Галактика“, №65

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Съставител: Воля Аргирова

Рецензент: Людмила Стоянова

Преводачи: Воля Аргирова, Любомир Тодоров

Редактор: Воля Аргирова

Редактор на издателството: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор Паунка: Камбурова

Японска, I издание

Дадена за набор на 27.II.1985 г. Подписана за печат на 7.V.1985 г.

Излязла от печат месец май 1985 г. Формат 70×100/32 Изд. №1862. Цена 1,50 лв.

Печ. коли 14,50. Изд. коли 9,39. УИК 9,01

Страници: 232. ЕКП 95366 5637–216–85

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 895.6

© Воля Аргирова, съставител, преводач, 1985

© Людмила Стоянова, автор на предговор, 1985

© Любомир Тодоров, преводач, 1985

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1985

c/o Jusautor, Sofia


Някакъв летящ дискообразен предмет се приближи към Земята и кацна на повърхността. Насъбраните се хора видяха ясно как вратата на летящата чиния се отвори и от нея с приветливо изражение на лицето излезе извънземното същество. Много приличаше на човек. В това време обаче летящата чиния избухна, разкъсвайки на парчета госта от непознатите космически светове. Той, естествено, загина веднага. Всички присъствуващи се вцепениха от ужас.

— Какво стана? Сега онези от планетата, от която пристигна това същество, едва ли ще повярват, че е било нещастен случай. След като връзката с летящата чиния се прекъсна, те сигурно ще стигнат до извода, че ние сме виновни. Ще помислят, че Земята е една враждебно настроена варварска планета!

При това положение имаше само един изход. Не им оставаше нищо друго, освен да решат, че просто нищо не се е случвало. Никакви летящи чинии, никакви същества от други планети не са идвали. Никой нищо не е виждал. Не е имало и никаква експлозия.

Претърсиха основно цялата околност. Направиха така, че на земята да не остане даже парченце от летящата чиния; неутрализираха радиацията, която бе останала след експлозията, изцяло премахнаха всичко, свързано с катастрофата. Въведоха цензура на съобщенията на телеграфните агенции, защото се опасяваха, че ако случаят се разчуе, обществеността можеше да се развълнува и да настъпят безредици.

Проблем останаха свидетелите. Събраха ги всички до един, изолираха ги в психиатрични болници и започнаха да ги лекуват с хипноза. Внушаваше им се, че всичко това е било само един лош сън, че тяхното заболяване се съпровожда с халюцинации. Постоянно им повтаряха: „Забравете всичко! Забравете всичко! Върнете се към нормалното си състояние! Забравете!“

Мина известно време и даже най-отговорният представител на правителството вече имаше чувството, че това е било само халюцинация.

И когато всички бяха вече забравили за случилото се, от небето кацна една летяща чиния, люкът се отвори и в момента, когато от нея излезе едно приветливо усмихнато извънземно същество, всичко експлодира…

Край
Читателите на „Пратеникът“ са прочели и: