Съдържание

Честит ти рожден ден, скъпи събрате по перо и въображение.

Наско, Янчо, Сашо

Август 2017 г.

Тази книга излиза без любезната помощ на:

Министерството на културата на България

Worldcon 2017

Mars Society

Предговор

Есета


Информация

Издание:

Автор: Валентин Д. Иванов

Заглавие: Мисли за фантастиката

Издание: първо

Издател: Дружество на българските фантасти Тера Фантазия

Град на издателя: Бургас

Година на издаване: 2017

Тип: Бургас

Националност: българска

Коректор: Янчо Чолаков

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/12800

История

  1. — Добавяне

Библиоман