Първа част

0 Въведение
Einleitung,

0 Нацупеният Панкрац
Pankraz, der Schmoller,

0 Ромео и Жулиета на село
Romeo und Julia auf dem Dorfe,

0 Тримата праведни гребенари
Die drei gerechten Kammmacher,

5 Котенцето Шпигел
Spiegel, das Kätzchen,

Втора част

0 Въведение
Einleitung,

0 Дрехите правят човека
Kleider machen Leute,

0 Ковач на щастието си
Der Schmied seines Glückes,

0 Любовните писма
Die mißbrauchten Liebesbriefe,

0 Дитеген
Dietegen,

0 Изчезналата усмивка
Das verlorne Lachen,

Издание:

Готфрид Келер. Хората от Зелдвила

Швейцарска. Първо издание

Редактор: Цветана Узунова

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректор: Евдокия Попова

Стиховете преведе Димитър Стоевски

 

Литературна група IV

Тематичен номер 2430

 

Дадена за набор на 17.V.1972 г.

Подписана за печат на 28.VIII.1972 г.

Излязла от печат през ноември 1972 г.

Формат 84×108/32

Печатни коли 36

Издателски коли 26,60

 

Цена 2,43 лв.

 

Издателство „Народна култура“, София

ДПК Димитър Благоев, София