Иржи Прохазка
Смъртна схватка (Седем от тридесетте случая на майор Земан)

Иржи Прохазка спечелва голямата си популярност с телевизионния сериал „30-те случая на майор Земан“. Книгата „Смъртна схватка“, посветена на борбата на органите на МВР срещу нарушителите на закона, включва седем от телевизионните случая, белетризирани от автора и обединени от един главен герой — майор Земан.

Съдържание

Лов на лисица 4

Hon na lišku,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Убиецът се укрива из нивите 0

Vrah se skrývá v poli,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Краят на самотния стрелец 0

Romance o nenápadné paní,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Белите линии 0

Bílé linky,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Клоуни 0

Klauni,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Смъртна схватка 0

Štvanice,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Кладенецът 0

Studna,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip


Информация

Издание:

Иржи Прохазка. Смъртна схватка. Седем от тридесетте случая на майор Земан

Чешка. Първо издание

Редактор: Светлана Тодорова

Художник: Димитър Трендафилов

Художествен редактор: Момчил Колчев

Технически редактор: Траянка Янчева

Коректор: Галя Луцова

 

 

Jiří Procházka

Hrdelní pře majora Zemana

Naše vojsko, Praha, 1984

© Превод Стела Атанасова, 1987

 

ЛГ VI.

Тематичен №23/95364/5627—64—87

Дадена за набор м. Май 1987 година.

Подписала за печат м. Октомври 1987 година.

Излязла от печат м. Ноември 1987 година.

Поръчка №102. Формат 32/84/108.

Печатни коли 30,50.

Издателски коли 25,62. УИК 27,68.

 

Цена 4,00 лева.

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Димитър Благоев“ — София, 1987

История

  1. — Добавяне

Библиоман