Най-много пленява и увлича децата фантастичното, героичното и комичното.

Елин Пелин

Във веселата приказка детето ще намери оная радостна поезия, която е желано откровение за детската душа.

Ран Босилек

Има книги, които само забавляват децата, без да пробудят у тях по-дълбоки чувства, без да им въздействат. Има други, които само ги разсмиват, без да развиват у тях чувството за хумор. А хуморът е важен фактор при възпитанието на децата — той го освобождава от стеснителността, която го сковава. Истинският хумор поддържа чувството за свобода, отваря прозорците на детската душа.

Дора Габе

Няма друго по-силно средство, помагащо на децата да се отърсят от лошо привички, освен това: да ги накараш сами да се смеят над собствените си грешки.

Асен Босев


Издание:

Библиотека „Златни страници“. Кой какъв е и защо такъв е. Том четвърти. Хумор за деца.

Издателство „Български художник“, 1978

Съставител и редактор: Николай Янков

Художник: Борислав Стоев