Серия
Рискувай, за да спечелиш (1)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Slow Ride, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Повест
Жанр
Характеристика
Оценка
4,1 (× 46 гласа)

Глава 5

Джулия се вгледа в отдалечаващия се гръб на Куупър, а стомахът й се сви. Какво, по дяволите, си мислеше?

Докато искаше да каже „да“ на предложението му — само Бог знаеше, че тялото й я подтикваше да го направи — съблазнителните му думи й напомниха, че всъщност тази, която той желае, беше Мари. Пронизващата болка я накара да го нападне.

В секундата, в която изрече тези ужасни думи, Куупър се отдръпна, очите му потъмняха и в тях се четеше объркване. И как да не се почувства смутен? Всеки, в радиус от петдесет мили, беше наясно, че тялото й го пожела веднага, щом забеляза начина, по който я гледаше.

И тя го прогони.

Боже, аз съм такъв идиот!

Не беше ли това идеалната възможност да изживее един ден от живота на сестра си? Наистина ли нямаше да се възползва от случая?

Добре, Джулия можеше и да не е тази, която Куупър очакваше да слезе от самолета, но вече не ставаше въпрос за него. Може би имаше значение за нея и за това, което тя искаше.

Излезе от езерото, бързо подсуши тялото си, намъкна се във взетите назаем къси панталонки и хубавата розова тениска, която беше прекалено прилепнала върху гърдите й. След като се облече, пое по пътя, по който беше тръгнал Куупър, и скоро го намери сам в плевнята, а топлата утринна светлина, която проникваше през отворените врати, падаше върху стегнатото му тяло.

Беше с гръб към нея и тя го наблюдаваше, докато той тихо говореше на коня си и как внимателно го галеше. Въпреки че външно Куупър изглеждаше суров и непреклонен, то имаше и една друга негова страна — нежна и грижовна. Част от него, която винаги я притегляше и която я привличаше към него.

— Куупър — каза тя, опитвайки се да не прозвучи задъхано, докато си представяше тези негови опитни ръце върху тялото й, отвеждайки я на места, на които никога преди това не е била.

Обърна се с лице към нея, а когато погледът му срещна нейния, прокара треперещите си ръце през косата си.

— Джулия — започна. — Господи, съжалявам. Аз погрешно разбрах…

Тя пое дълбоко въздух и измърмори:

— Не си ти този, който има вина.

Той сведе поглед.

— Допуснах грешка.

— Не, не си. Аз сгреших.

Очите му отново срещнаха нейните, после пъхна палци в гайките на дънките си — движение, което й беше добре познато. Опита се да не реагира, когато твърдите мускули по ръцете му се свиха и отпуснаха.

— За какво говориш? Аз не трябваше…

— Да, трябваше.

Мъжът бавно поклати глава.

— Не разбирам.

Джулия си пое дъх и след като не можеше да се прави на сестра си, това не означаваше, че не можеше да се държи като нея и да получи това, което винаги е искала от Куупър. Тя се повдигна на пръсти и каза:

— Отговорът е да.

Видя как адамовата му ябълка се раздвижи, когато преглътна.

— Да?

— Да, бих искала твоята компания. — Пристъпи към него и когато намести тялото си така, че членът му да се притисне в нея, той плъзна ръката си около кръста й, придърпвайки я още повече към себе си.

Погледът му обходи преценяващо лицето й. Горещото му тяло и издутината между краката му я възбудиха. Накараха я да се почувства дръзка и предизвикателна.

Куупър наклони глава, а устните му се приближиха до нейните.

— Сигурна ли си?

Не. Нямаше представа какво правеше, но въпреки това оценяваше неговата загриженост. Беше лесно да му се довери, да бъде с него и искаше да изживее следващите няколко часа заедно с този каубой.

Постави длани върху раменете му и докато ги плъзгаше надолу по гърдите му, огледа тялото му.

— Искам това — промърмори тя. — Всичко това.

Той издиша рязко, а ръцете му трепереха, когато ги прокара по гърба й. Усмивката му не беше нито двусмислена, нито хищническа. Беше нежна, сексапилна… прелъстителна.

Докосна влажната й коса и всичките й намерения се изпариха, когато Кууп съблазняващо се заигра с един дълъг кичур от косата й. Изпълненият му с копнеж поглед я накара вътрешно да потрепери. Господи, никой мъж досега не я беше гледал по такъв начин.

Очите му се спуснаха към двете мокри петна върху тениската й. Адамовата му ябълка подскочи.

— Цялата си мокра.

О, Боже, дори не можеше да си представи колко.

Леко я отдалечи от себе си и тя почувства някаква нова настойчивост в докосването му, което я възбуди по неизпитван досега начин.

Господи, наистина ли се случваше? След всички тези години наистина ли докосваше Куупър, а в замяна усещаше неговите ласки?

— Едно момиче трябва да получава това, което иска — каза той с глас, изпълнен с обещания.

Зърната й се втвърдиха от възбуда и всичко в нея я подтикваше да го направи — да се наслади на необузданата езда с този секси каубой, преди да се върне в Нова Скотия, в истинския свят, където само работеше и не се забавляваше.

Когато се удариха в стената, слабините му срещнаха нейните, а от гърлото й се надигна стенание, показващо колко много го желае. Куупър сграбчи ръцете й и ги прикова над главата й. Когато я приклещи между гърдите си и дървените летви, цялото й тяло се напрегна в очакване.

Сигурно беше разтълкувал погрешно реакцията й, защото доближи устните си до нейните, а гласът му беше задъхан и измъчен, когато каза:

— Ако искаш да спра, ще го направя. Но, за Бога, ако си променила решението си, моля да ми кажеш сега, преди…

— Не искам да спираш.

Той издиша рязко.

— Без никакви съжаления? — Топлият му дъх накара цялото й тяло да потрепери.

В отговор на въпроса му тя леко кимна:

— Ще се върнем ли на…?

Гласът му спадна с една октава, докато разтваряше краката й с коляно. Изражението му беше нежно и възбудено, когато каза:

— Не, искам те точно тук, точно сега.

Докато тялото й тръпнеше в очакване, Куупър силно простена. Джулия размърда ханша си. Движението беше леко, но силно подканващо.

— Тогава какво чакаш? — попита тя, едва можейки да повярва колко е дръзка и колко много й харесва това.

Устните му се разтвориха над нейните. Целувката му беше така настойчива, гореща и изпълнена с копнеж, че накара дори пръстите на краката й да потръпнат, а способността й да мисли ясно — изчезна. За което тя наистина нямаше нищо против. Защото в момента не искаше да разсъждава. Искаше да чувства, да се концентрира върху този сексапилен мъж и насладата, която й предлагаше.

И за Бога, той можеше да й предложи толкова много удоволствия…

Езикът му се заигра с нейния, а тя се наслаждаваше на ментовия вкус на устата му. Сърцето й туптеше лудо, а когато целувката се задълбочи, й беше необходимо да събере цялата сила, която й беше останала, за да стои на краката си. Никога не бе желала мъж така, както копнееше за него. Ръцете му се плъзнаха по нея и тя се разтрепери, изпитваща нужда той да побърза, преди да се разпадне на един милион малки парченца.

Сякаш прочел мислите й, Кууп обхвана кръста й с ръце, за да й помогне, и я завъртя с лице към стълбата, която водеше до горния етаж на плевнята. Побутна я, за да я накара да се раздвижи, и сложи устата си близо до ухото й, когато достигнаха в подножието й.

— Качвай се — заповяда той, като протегна ръка към седлото и взе нещо от чантичката, закачена на него.

Джулия се подчини, а той я следваше отблизо. Гърбът й беше на сантиметри от лицето му и затова тя се разбърза. Когато стигна до върха на стълбата, Куупър я побутна леко, докато не я накара да легне върху купчината сено. Застана над нея, а погледът му бавно огледа тялото й, сякаш поглъщаше с поглед това, което виждаше, наслаждавайки се на мига. Младата жена раздвижи езика си в изведнъж пресъхналата си уста.

— Ето това е вече мястото, на което те искам — промърмори той, а пламъците в очите му все едно изгаряха кожата й.

Необузданата енергия, която излъчваше погледът му, накара тялото й да се чувства по странен начин. Джулия преглътна и навлажни устните си — най-доброто, което можеше да направи — докато кожата й настръхна.

— Не трябваше да го правиш. — Мъжът падна на колене, разтвори бедрата й и се настани между тях.

— Кое?

Господи, не можеше да повярва колко силен и секси изглеждаше той, когато се плъзна между краката й. Топъл бриз мина през таванското помещение и тя усети как ароматът на Кууп се разнесе из въздуха. Тъй като това стимулира сетивата й, тя изпита такъв копнеж по него, какъвто не бе изпитвала по никой друг мъж преди.

— Устните ти — промърмори той с похотливо изражение, като впи очи в устата й. — Не трябва да ги облизваш по този начин.

Куупър прокара ръцете си по бедрата й, а сексапилният му поглед проучваше лицето й. Джулия престана да мисли рационално. Тялото й пое контрол там, където умът й се беше изпарил, гърлото й се стегна, а кожата й се сгорещи от необуздано желание.

Беше й трудно да диша.

— Защо… защо да не го правя?

— Защото ме подлудява, ето защо.

— И? — Тя облиза устни, като искаше да го подлуди толкова, колкото той нея.

Младият мъж изпъшка, изпълзя нагоре по тялото й, след това прокара пръсти през косата й, преди да я махне от лицето й.

— Престани или ще загубя самоконтрол — изръмжа той в ухото й. — Все още не съм готов. Все още не. Не и с теб.

Когато чу желанието — настойчивостта — в гласа му, сърцето й започна да бие по-бързо. Харесваше й, че му въздейства така.

— Защо не?

Един мускул на челюстта му потрепна.

— Защото сега, след като те имам там, където те искам, няма защо да бързам за където и да било. Планирам да прекарам времето си с теб. И да те накарам да крещиш за мен.

— Кууп! — Предусещането за обещаното я накара да потръпне.

Устните му се извиха в усмивка, докато проследяваше с палец нейните. С учудено изражение върху красивото си лице, той понижи глас и провлече съблазнително:

— Виждам, че тази идея ти харесва.

— Да. Аз… много ми допада. — Беше изненадана, че намери начин как да каже дори и това при положение, че устните му все повече и повече се приближаваха към нейните.

В секундата, която устните му се затвориха върху нейните, тялото й все едно се разтопи и беше сигурна, че е умряла и е отишла в Рая. Или може би беше в Ада. Където и да се намираше, това не я интересуваше. Целувките му й показваха, че пътят до там ще си заслужава.

Ръцете му се плъзгаха по извивките й, грубите мазоли драскаха кожата й, а по пътя си я оставяха да трепери. Сграбчи тениската й и я дръпна нагоре, над главата й. Палците му стигнаха до мокрия й сутиен и агонизиращо изражение се появи върху лицето му.

Погали зърната й през бялата дантела, а докосването му изпрати разтърсващи вълни през цялото й тяло.

— Снощи — промърмори той срещу извивката на гърлото й, изгарящите му устни разгорещяваха кръвта й, — когато дойдох до стаята ти… Това беше всичко, което можех да направя, за да не те довлека в тази плевня и да те обладая.

— Аз… на мен…

Той повдигна главата си.

— Какво? Да не би и ти да си мислила за същото нещо? — Затвори очи за кратко. — Ако ми кажеш, че си била на същото мнение като моето, много лесно ще загубя самоконтрол.

— Да — отвърна тя.

— Господи! — Навлажни устните си, издърпа сутиена й и пое една след друга твърдите й пъпки с устата си. Простена и прокара език по копнеещите й зърна. — Толкова сладки, толкова шибано прекрасни.

Джулия плъзна ръка през косата му, притискайки го към себе си. Докосването му я изгаряше до мозъка на костите и тя усети как вълна от леки вътрешни трепети я разкъсва на хиляди парченца. Боже, никой мъж преди това не я беше карал да свършва, докато само целуваше гърдите й. Може би, защото никой от тях не беше Чейс Куупър.

Докато дъхът му я възпламеняваше, тя се извиваше под него и копнееше за докосването му. Той се прехвърли върху другата й гърда и когато леко я ухапа, въздухът й се изтръгна от дробовете й.

Куупър повдигна глава, а върху лицето му се изписа глуповато изражение.

— Съжалявам… просто… — Издиша и топлият му дъх я обгърна цялата. — Предупредих те.

Силна тръпка премина през тялото й и тя плъзна ръце около главата му, за да го върне обратно там, където беше преди малко. В гърлото му се надигна звук, приличащ на смях, а нежният му език разпали още повече горещината в нея. Комбинацията от болка и удоволствие беше повече, отколкото можеше да понесе.

Веднъж, след като се насити на гърдите й, Кууп прокара език надолу по снагата й, докато не стигна копчето на късите й панталонки. Бързо премахна и тази бариера, свали ципа и ги дръпна заедно с бикините й надолу до глезените.

След като Джулия ги изрита, той се отпусна на колене и седнал така, се наслаждаваше на голотата й. Посегна към него, тялото я болеше, изпитваше болка, копнеж, но когато видя неподправената болезнена страст в очите му, се разтрепери от главата до петите.

— Куупър — промълви задавено.

Мъжът сграбчи краката й, разтвори ги широко, наведе се към нея, и дъхът му изгори плътта й. Горещата му уста се притискаше жадно към възбудата й, докато палецът му възпламеняваше клитора й.

Той простена, изпитващ неподправено блаженство, а насладата, която предизвикваше устата му, докато той пируваше с нея, я тласкаше към ръба. Господи, никога преди не беше откликвала по подобен начин, но всяко докосване на този мъж я възбуждаше. Никога не беше се чувствала толкова необуздана, толкова секси… толкова желана.

Езикът му я изгаряше, от което всеки неин мускул се напрегна. Почувства как желанието й нараства, докато не достигна до своя връх. Когато нови тръпки преминаха през нея, той се притисна още по-силно, и устата му напълно завладя нейната женственост. Той я ближеше, смучеше, хапеше, галеше, а грубата повърхност на кадифения му език я караше да изпадне в екстаз. Вече стигнала до точката, от където няма връщане назад, тя изкрещя името му, точно както той й беше казал, че ще се случи.

— Да — извика Джулия, без да се интересува, от когото или каквото и да е било, а само от този момент и този мъж. Май някъде изцвили кон, но не беше съвсем сигурна в това.

— Имаш толкова хубав вкус — промърмори той. Когато разтвори по-широко бедрата й, за да проникне по-дълбоко нея, от устните й се отрони нещо като хленч.

Куупър приложи по-силен натиск върху болезнената пъпка и тя започна да се движи, притискайки се към устата му, докато тялото й търсеше това, от което имаше нужда. Той плъзна пръста си вътре в нея, после го бавно го извади само за да го вкара обратно отново. С всеки тласък тя ставаше все по-влажна. За секунди тялото й запулсира и потрепери от заливащия я силен оргазъм. Гореща вълна премина през нея, а кулминацията й беше толкова силна, че трябваше да се хване за раменете му.

— Толкова е хубаво.

Всеки мускул в тялото й се стегна от радостна възбуда и чист екстаз забушува в кръвта й. Той прокара език по клитора й с леки, лениви движения, които я доведоха до следващия оргазъм.

Опита се да го издърпа към себе си, но Кууп все още не беше приключил. Вместо да пропълзи нагоре по тялото й или просто да задоволи своите физически нужди, като всеки друг мъж, той остана дълбоко заровен между краката й.

Господи, никога досега не е била с мъж, който първо дава, преди да получи. Куупър вкара още един пръст дълбоко в утробата й, за да я изпълни перфектно.

Вторият оргазъм беше бърз и яростен, а когато стените на вагината й се стегнаха около пръстите му, той вдигна глава и изръмжа високо. Гледаше го как й се наслаждава, докато й доставя удоволствие и цялото й тяло потрепери, разтърсено от желание, от копнежа за този мъж през всичките тези години. Тя издиша много бавно, сграбчи здраво раменете му, обзета от отчаяната нужда да бъде вътре в нея.

— Моля те…

— За какво ме молиш?

Джулия неуверено въздъхна, а нетърпението премина през нея.

— Искам те. Вътре в мен.

— Скоро — промърмори, но по гласа и напрежението в тялото му разбра, че той беше също толкова завладян от емоцията, колкото и тя.

— Не. Чаках твърде дълго за това, исках те от прекалено дълго време. Искам те в мен. Сега! — Беше толкова унесена, че нямаше представа какво казва, но Куупър явно я разбра, защото някакво едновременно топло и собственическо чувство премина през очите му. Гореща страст заблестя в наситените му бебешко сини очи, докато пълзеше нагоре по нея, и тежестта на великолепното му тяло притискаше нейното.

Ръцете му се настаниха от двете й страни, а устните му нежно докосваха нейните. Секунда по-късно свали панталоните си и извади презерватив от тях, за да си го сложи. Изглеждаше малко смутен и изнервен, докато се настаняваше отново отгоре й и притисна върха на члена си към нея.

— Кажи ми, че искаш това.

Тя преглътна, а цялото тяло й трепереше.

— Знаеш, че го искам.

Ноздрите му се разшириха, а в гласа му усети ново напрежение, когато каза:

— Кажи ми, че ме искаш.

— Желая те, Куупър.

Веднага след като изрече тези думи, той плъзна пръстите си през косата й и се гмурна надълбоко в нея, разширявайки стените й, когато тласна големия си член в нея.

Джулия обви ръце около него и се хвана здраво за раменете му, знаейки, че й предстоеше да изживее ездата на живота си. Когато мъжът започна да тласка, телата им се сляха така, сякаш бяха създадени един за друг, а удоволствието, което изпита, беше прекалено много, за да може да го понесе. Цялата трепереше от доволство и когато той застана така, че да може да проникне още по-дълбоко в нея, слабият стон, който издаде, се уви около тях като воал.

— Скъпа, толкова си тясна. Толкова стегната.

Тя потръпна, всяко нервно окончание се събуди за живот, в момента, в който я заля още една разтърсваща вълна. Мускулите й пулсираха.

Той изстена и затвори очи.

— Убиваш ме, скъпа. — Куупър тласна още по-силно, хвана в юмрук косите й, и зарови устни в свивката на врата й. — Но е прекалено скоро…

Джулия вдигна глава и щом видя колко е отчаян, хвана лицето му в дланите си.

— Не е твърде скоро. Моля те.

Когато някаква по-дълбока емоция проблесна в бурните дълбини на очите му, дъхът й спря.

— Кууп? — попита.

— Аз… аз съм добре. — Задъхано каза той. — Просто… не мога да повярвам, че си тук с мен.

След това признание, нейният каубой започна да тласка силно, трескаво, като човек, жадуващ за нещо повече от само едно физическо освобождаване. Докато я обладаваше, тя се повдигаше и с готовност посрещаше всяко негово влизане.

Като искаше този миг да продължи вечно, младата жена прокара ръце по гърба му, а вагината й се стегна около члена му. Тялото му се напрегна, мускулите му се свиха, после той спря да се движи. Отметна главата си назад и пенисът му запулсира, когато свърши, заровен дълбоко в утробата й.

Щом спря да трепери, се отпусна върху нея, влагата скрепи телата им в едно, той прошепна:

— Скъпа, следващия път ще бъда по-бавен. Обещавам.

Следващия път?!

Докато лежеше под него, обгърната от задоволството от най-добрия секс, който някога бе правила, тя издиша на пресекулки. Не беше сигурна какво да каже или как да му съобщи, че няма да има следващ път. Това беше еднократно забавление, а и скоро щеше да пристигне самолетът, който щеше да я отведе от тук.

Отвори уста, за да каже нещо, но Куупър сложи пръсти върху устните й, за да я накара да замълчи. Някой беше влязъл в плевнята. Джулия дочу гласове, заедно със звука от скърцащите панти на отварящата се врата на клетката.

С Куупър върху нея, със силното му тяло, притискащо се към нейното по възможно най-еротичния начин, двамата останаха съвсем тихи. Погледът му се плъзна по лицето й и в този момент тя осъзна колко много й харесва да го чувства върху себе си, а и колко много й се искаше да прекара остатъка от деня си, хваната в капана на неговата сила.

Той й се усмихна, с една палава усмивка, която я разтърси из основи и й напомни, че никога не беше правила нещо толкова безумно като това. Но за Бога, със сигурност се радваше, че се поддаде на импулсите си, като излезе от зоната си на комфорт. Куупър беше топъл, секси и необуздан, и никой мъж преди това не беше толкова луд, толкова страхотен с нея. Да бъде тук с него, както беше сега, беше най-голямата цел в живота й.

Ръцете й докоснаха лицето му. Погали бузата, челюстта му, а след това и извивката на носа му. Отново се зачуди как беше го счупил.

В продължение на десет минути пазеха тишина. Докато посетителите не оседлаха конете и не напуснаха конюшнята. Едва когато останаха отново сами, Куупър се отдръпна от леко, но вместо да се изправи на краката си, се приближи и внимателно притисна устните си към нейните. Нежната му целувка я изненада, а в нея се надигнаха странни и прекрасни емоции. Като изключим факта, че в тази еротична фантазия за мъжа от нейното минало, емоциите не бяха позволени.

Беше необходимо да се вземе в ръце и да си припомни, че това е само секс и те двамата нямат бъдеще заедно. Тя се размърда под него и попита:

— Да не би да те отклонявам от задълженията ти?

Той се ухили.

— Не. Но аз те държа настрани от твоите.

Джулия сбърчи нос.

— Ах, аз имам отговорности?

Провлачено й каза:

— Това е работещо курортно ранчо. Смяташ ли, че толкова лесно ще ми се измъкнеш? — Той бавно изговори думата „измъкнеш“.

— По някакъв начин го направих — отвърна тя, като искаше също да го подразни.

Гласът й заглъхна, когато нещо в изражението му се промени. Игривият му поглед изчезна и беше заменен с някаква мрачна напрегнатост, докато лениво прокарваше пръст по носа, устата и шията й.

Наклони главата си, а очите му оглеждаха лицето й.

— Нали планираш да останеш тук през цялата седмица?

— Аз не… не съм…

Докато се опитваше да формулира някакъв ясен отговор, Кууп притисна устните си към нейните и тялото й потръпна от желание. Мислите й запрепускаха. Ако един ден, през който се държеше като безгрижната си сестра, беше невероятен, то тогава каква ли щеше да бъде една цяла седмица? Но беше ли способна да го направи? Дали бе в състояние да живее от безразсъдната страна на живота и въпреки това да се съхрани емоционално?

— Е? — попита Куупър.

— Аз не…

— Може би се нуждаеш от още убеждаване? — подразни я той, плъзгайки се обратно върху нея.