Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,6 (× 7 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Ран Босилек. Гарван грачи

Весели приказки и разкази

Подбор, редакция, бележка: Дамян Дамев

Библиотека „Ян Бибиян“

Хумор • Приключения • Забавно четиво

Художник: Ани Ралчева

Художествен редактор: Георги Недялков

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Емилия Кожухарова

Л. Г. V. Тематичен № 2584. Година 1972.

Дадена за набор на 5. VII. 1972 година.

Подписана за печат на 15. X. 1972 година.

Излязла от печат на 25. II. 1973 година.

Формат 1/32 84/108. Тираж 70 125. Печатни коли 13,75.

Издателски коли 10,43. Цена на книжното тяло 0,52 лева.

Цена подвързана 0,75, мека 0,56 лева.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“

София, 1973


Един селянин хванал една кокошка на съседа си. Сготвил я и я изял. Съседът се оплакал на кмета. Помолил го да повика селянина и да го попита дали не е заклал той кокошката. Селянинът видял, че съседът му ходил при кмета. Помислил, че ще го хванат. Затова отишъл при един умник, да го научи какво да казва.

— Ще те науча — казал умникът, — но ще ми донесеш една кокошка.

— Ще ти донеса — съгласил се селянинът. Умникът рекъл:

— Като те разпитва кметът, ти ще викаш: „Е, че какво“ или „Ей, че го каза“.

Кметът повикал селянина. Рекъл му:

— На съседа ти се е изгубила една кокошка.

— Е, че какво?

— Ти да не си я взел?

— Ей, че го каза!

— Казвай, защото инак съд ще има!

— Е, че какво?

— Ще те съдят.

— Ей, че го каза!

Не могло да се разбере кой е взел кокошката и се замълчала работата. Но селянинът се разкаял, признал си пред съседа и му дал една от своите кокошки.

Ала срещнал го умникът. Рекъл му:

— Ти, байно, се отърва от бедата.

Селянинът отговорил:

— Е, че какво?

— Трябва значи да ми дадеш една кокошка.

— Ей, че го каза!

— Остави сега тия думи. Сега не си пред кмета.

— Е, че какво?

— Говори, както си говориш!

— Ей, че го каза!

— „Каза“, „каза“ — ама и аз ще кажа па съседа ти.

— Аз на съседа казах и си върнах кокошката, а за твоя съвет това ти се пада! С твоите камъни по твоята глава!

— И ти добре го каза, приятелю. Аз за умник минавам, но ти по-умен от мене излезе.

Край
Читателите на „Ей, че го каза“ са прочели и: