Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 2 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Ран Босилек. Гарван грачи

Весели приказки и разкази

Подбор, редакция, бележка: Дамян Дамев

Библиотека „Ян Бибиян“

Хумор • Приключения • Забавно четиво

Художник: Ани Ралчева

Художествен редактор: Георги Недялков

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Емилия Кожухарова

Л. Г. V. Тематичен № 2584. Година 1972.

Дадена за набор на 5. VII. 1972 година.

Подписана за печат на 15. X. 1972 година.

Излязла от печат на 25. II. 1973 година.

Формат 1/32 84/108. Тираж 70 125. Печатни коли 13,75.

Издателски коли 10,43. Цена на книжното тяло 0,52 лева.

Цена подвързана 0,75, мека 0,56 лева.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“

София, 1973


Спънало се юначе с накривено калпаче. Простряло се сред двора. Започнало да плаче. Баща му го раздумвал:

— Стани, сине, не плачи! Ами припни весело като това пиленце, дето тича на двора и си търси храница. Виж какво е мъничко! Но ще стане кокошка. Тя ще снесе яйчица. Ще излюпи пиленца. Те ще раснат, пораснат. Кокошарник ще вдигнем. Охранени кокошки на пазара ще носим. Ще съберем парички. Магаричка ще купим с магаренце сивичко, като теб ревливичко. После ще ги продадем…

Подскочило момчето.

— Чакай, тате! — рекло то. — Магаричката продай! Магаренцето ми дай! Ще го яхна юнашки. „Дее!“ — ще викна и — хоп-троп — чак у бабини ще спра. Баба ще ме нагости с топла сладка баница…

— Ум имаш ли, бре сине! — ядосал се бащата. — Как ще яхнеш изведнъж мъничко магаренце? Ще му счупиш гръбнака! Трай да порасте.

— Добре, тате, ще трая. Но докато порасне магаренцето, магаричката ми дай! Тя е здрава и силна. С нея мога да ида у бабини на гости.

— Може, може, тъй може! — кимнал с глава бащата.

А малкото юначе с накривено калпаче до уши се засмяло.

Край
Читателите на „Юначе“ са прочели и: