Серия
Живи и мъртви (1)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Живые и мёртвые, (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,4 (× 14 гласа)
Сканиране
gogo_mir (2014)
Разпознаване и корекция
Ludetinata (2014)
Разпознаване и корекция
Kukumicin (2014)
Допълнителна корекция и форматиране
in82qh (2014)

Издание:

Константин Симонов. Живи и мъртви

Издателство на Отечествения фронт, София, 1975

Библиотека Победа

Библиотечно оформление: Иван Кьосев

Четвърто издание

Превел от руски: Атанас Далчев

Редактор: Б. Мисирков

Художник: Иван Кьосев

Художествен редактор: П. Добрев

Технически редактор: Н. Панайотов

Коректор: Петя Чакова

Дадена за набор на 18.XI.1974 г. Подписана за печат на 20.III.1975 г.

Излязла от печат на 28.III.1975 г. Формат 1/32 от 84/108

Печатни коли 33. Издателски коли 25,08. Тираж 40100. Цена 2,20 лв.

Литературна група IV. Поръчка №1361

Издателство на Отечествения фронт — бул. „Дондуков“ 32

Печатница „Девети септември“ — кл. 2, ул. „Бенковски“ 14

С–3

Константин Симонов. Живые и мёртвые

Издательство „Советский писатель“, Москва — 1965

Тираж 100 000


Авторът изказва дълбока благодарност на всички онези другари, участници в Отечествената война, които приятелски са споделили с него личните си спомени, а също и на онези от тях, които, прочели романа още в ръкопис, са му помогнали с бележките и съветите си да го завърши.

К. Симонов

Към българските читатели

Много се радвам, че в България излиза преводът на книгата ми „Живи и мъртви“. Тази книга описва трагичната за моята родина 1941 година, годината, когато бяха извършени много грешки, които ни струваха скъпо, и в същото време нашият народ, нашата партия, нашата армия при най-тежки условия проявиха висок героизъм и твърда воля за победа. Онова, което беше сторено от съветските хора през тази първа година от войната, безспорно легна в скрепения с кръвта на милиони хора фундамент на бъдещата победа над фашизма.

Писах в книгата си за онова, което видях, преживях и узнах. Разбира се, пълна картина на всичко, станало тогава, могат да дадат само обединените усилия на много писатели и участници във войната. Но аз се стремях според силите си да вложа своя скромен дял в това общо дело.

През септемврийските дни на 1944 година ми се случи да дойда в България. Тогава особено остро почувствувах какъв голям брой хора, мнозинството от български народ, горещо съчувствуваха на нашата борба с фашизма още от първия ден. И тогава научих как много добри българи в продължение на цялата война са правили всичко, което е било по силите им, за да помогнат на нашето общо дело — борбата с фашизма.

Затова няма да е трудно за читателите на книгата ми да разберат как се радвам, че сега ще прочетат на родния си български език за подвига на нашия народ през тежката 1941 година.

Москва, 21 октомври 1960 г.