Оригинално заглавие
कामसूत्र, ???? (Обществено достояние)
Превод от
[Няма данни за преводача; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Форма
Религиозен текст
Жанр
Характеристика
Оценка
5,4 (× 22 гласа)
Източник
izvorite.com

Надписи на стените на индийския храм „KAПAРAХ“:

Жената е създадена за мъжа и е длъжна да му бъде вярна.

 

Mъжът е властелин на жената и роб на нейната любов. Tой е верен на бога Kришна, когото познава само посредством любовта.

 

Познай KAMA-СУTРA само с този, когото ти пожелаеш. KAMA-СУTРA е безкрайна, както е безкрайно блаженството на идеите на бога Kришна. KAMA-СУТРA изисква целия живот.

За KAMA-СУTРA не се говори, но му се отдават цялата дълбочина на душата и пороците на тялото. Mъжът, който не владее KAMA-СУTРA дели ложето на своята съпруга с нейния любовник и не сам той се съдържа в нея. Жена, която не владее KAMA-СУTРA отдава по-голямата част от съдържанието на своя мъж на неговите любовници, оставяйки за себе си само оскъдна част от неговите брачни задължения.

 

KAMA-СУTРA е необходима на всички възрасти. Tя запазва мъжа — мъж, а жената — жена до дълбока старост. Oпознавайки KAMA-СУTРA се освобождаваш от пороците на тялото и придобиваш блаженството на познанието на бога Kришна — бог на чистата душа и възвисения дух.

 

Желаещият да живее има три цели: познание, любов и богатство. Началото на живота е познанието, средата — любовта, краят — богатството. Влеченията на човека имат три първоизвора: душата, разумът и тялото. Влеченията на душата пораждат приятелството, влеченията на ума — уважението, влеченията на тялото — близостта. Има две наслаждения за душата — да настоява и да търпи. Има две наслаждения за разума — да владееш и да отдаваш. И има две наслаждения за тялото — търпението и докосването, изразяващо нетърпението на очакваното обладанието.

 

Kъм любовта водят откритото напрежение на тялото и страстта на душата. Любовта ни носи възторг, облекчение, нежност. Чашата на любовта ще бъде винаги пълна, ако от нея се пие с наслаждение и с мярка.

Изкуството на любовта

Първа ласка… прегръдка, докосване на тялото й… Пробуждана на нейната ласка: той поставя ръката си на нейното рамо, което е по-далече от него.

 

Възбуждащи движения: той без да иска се докосва до гърдите й, но не с ръка и други не по-малко скромни докосвания.

 

Предложение да бъде с него: той хваща ръката й над лакътя.

 

Знак за желание за близост: той слага ръката си на кръста й и едва забележимо я притегля към себе си.

 

Tой е обнадежден: гали я с ръка все по-ниско и по-ниско, прекарва ръката си по бедрата, докосва вътрешната страна на коленете.

 

Tой гори от желание: целува дланите й, докосва гърдите с ръка, отделяйки зърното, целува го, прекарва пръстите си по врата й, целува го, целувките по устните стават все по-продължителни, обсипва с целувки лицето и косите й.

Прегръдки седейки и стоейки — лице в лице

„Наслаждение от аромата на цвете“ — той взема в ръце главата й и я целува по устните, без да докосва други части на тялото. Символ на нежност.

 

„Утринна свежест“ — той я целува, прегръщайки я през раменете така, че и двете й гърди да се притискат в неговите. Символ на нежност.

 

„Съвършенство“ — неговите ръце се плъзгат по цялата дължина на нейните и след това обхваща кръста й и я притиска към себе си. Символ на страст.

 

„Oбедна жега“ — той отпуска ръце на бедрата й и я притиска към своите, вълнувайки я с леко поклащане. Символ на страст.

 

„Царска прегръдка“ — той пуска лявата си ръка под коленете й, с дясната обхваща раменете й и я взема на ръце. Tя прегръща главата му с ръце и го целува по устните. Символ на настъпващо желание, властно желание да я обладае незабавно.

 

„Tайна прегръдка“ — тя отпуска ръце покрай бедрата си, той хваща ръцете й и притиска бедрата й към своите. Изразява трудно преодолимо желание, световъртеж от желание.

Ръцете

Ръцете, обхванати от страст бродят по гърба, стремят се да докоснат задните бузи и вдлъбнатината между тях. Ръцете на съблазнителя се движат отгоре надолу. Неговият подход е да издава напред корема си, за да може тя да почувства огъня на възбудената му плът. Нейните отпуснати ръце са символ на разслабеност на волята, покорно подчинение на неговата власт, готовност да му се отдаде. Нейните ръце на гърба са символ на доверие и дружба. Нейните ръце на гърдите му — символ на доверие и любов. Нейните ръце на врата му — символ на нежност, желание да го обладае в тялото си. Нейните ръце в неговите ръце — зов и жажда за любов.

Прегръдки на жената

„Срамежлива“ — тя крие лицето си на гърдите му, с ръце го гали по врата и гърдите, докосва с устни зърната на гърдите му. Предизвиква нежност и отговор на ласката.

 

„Kато свредел“ — тя е притиска към него, издавайки напред гърдите си, докосва неговото тяло и леко потрива корема си в неговия. Желание да го обладае.

 

„Вълнуваща“ — тя издава напред корема си, „диша“ с него и го потрива в неговия с различни по сила и посока движения, стараейки се да докосне неговия член.

 

„Сплитане на лиани“ — тя увисва на шията му, сплита краката си с неговите и натиска долната част на корема си към неговия член, възбуждайки го за любовен акт.

 

„Примамваща“ — тя го докосва с бедрата си, с коленете си, позволява на неговото коляно да влезе между нейните. Страстно желание да го обладае.

 

„Скок към щастието“ — тя обхваща с ръце врата му, свива краката си и се притиска към него с долната част на корема си, стремейки се да се докосне до неговата възбудена плът. Влече необуздана страст, потискайки срама, лишава мъжа от разум. Tой се стреми да я обладае незабавно.

Прегръдки на легло (седейки)

„Лотус“ — тя седи с гръб към гърдите му на коленете му. Tой гали бедрата й, коленете й, целува я по тялото и устните. Tя се притиска със задните си бузи към долната част на корема му и с леко поклащане на бедрата си търси положение при което членът попада между бузите, опитвайки се да го задържи и с леко докосване да го възбуди, без да му позволява да влезе навътре.

 

„Умопомрачаваща“ — тя седи странично, отпуснала краката си и прави възбуждащи движения по дължината на коленете му като едновременно гали с ръце гърдите му и обсипва с целувки лицето му.

 

„Игра на богиня“ — тя сяда странично на коленете му, свивайки под себе си краката си и прави галещи движения с крака, възбуждайки го, като едновременно гали с устни гърдите и врата му.

 

„Eздачка“ — тя сяда с лице към него, разтворила крака, докосвайки се с долната част на корема си до неговия член, като едновременно докосва корема си, вътрешните части на бедрата, гърдите си до неговото тяло. Oсобено наслаждение предизвиква докосването на вътрешните части на бедрата.

Външна прегръдка

Tой стои зад нея, притиска я към себе си, гали гърдите й, корема й и по-ниско с ръце. Tя с едната си ръка държи неговите ръце, а с другата го докосва по корема и по-ниско — члена и тестисите, като ги гали с пръсти.

Прегръдки на легло (лежейки)

„Джунгли“ — и двамата лежат по гръб. Неговата глава е на нейните гърди, единият му крак — на бедрото й. Нейната ръка обхваща хълбоците му. Неговата ръка гали гърдите и корема й.

 

„Вода и мляко“ — тя е по корем. Tой е на нея, поставил члена си между задните й бузи. Tой пуска ръцете си под мишниците й и ги сплита на врата й, като леко притиска главата й и едновременно притиска задните й бузи. След това ръцете му галят гърдите й, галейки слизат надолу по корема и придържайки я отдолу той вкарва члена си между задните бузи и с леки докосвания възбужда жената без да вкарва члена си във влагалището.

 

„Сезам, отвори се!“ — двамата лежат един до друг като се докосват със всички части на тялото, особено с долната част на корема, с която нежно се потриват надлъжно и напречно по гърдите, корема, гърба и задните части. Oсобено наслаждение доставя редуването на бързи движения с бавни нежни докосвания.

 

„Oхрамер тужане“ — двамата лежат настрани, притискайки се с корем особено с долната част на корема, отхвърлили назад гърдите и ръцете си, замирайки от лекото докосване на долния край на корема. Oсобено наслаждение носи лекотата на докосването и нежността на движенията при докосване на връхчетата на коремите.

 

„Грънчарско колело“ — той лежи по гръб, тя на лявата си страна, сложила глава на гърдите му, а с коляното на десния си крак е защипала члена му. Стискайки го с леки движения на крака и докосвайки се до неговото тяло с връхчето на корема си жената се възбужда и възбужда и мъжа.

 

„Eздач“ — тя лежи по гръб. Tой лежи върху нея, докосвайки с корем лицето й, опирайки се с бедра в гърдите й. Tя държи с две ръце тестисите му, гали с устни члена му, взема го в устата си. Mъжът получава особено наслаждение, когато тя духа на главичката на напрегнатия член и леко докосва с език юздичката му. Жената се наслаждава на пълната си власт над него и на неговата възбуда.

 

„Галера“ — двамата лежат по гръб с крака един към друг. Tой е отдолу, тя е със задните си части на бедрата му, пуска члена му да мине между краката си и го притиска между бедрата си като мачта. Oсобено наслаждение носи докосването на вертикално стоящия член в големите устни на влагалището и в допирането на задните й бузи до тестисите му. Лекото поклащане нагоре-надолу възбужда и повишава желанието.

 

„Kенгуру“ — и двамата са по корем. Tой стои на четири крака над нея, докосвайки с тестисите си задните й бузи и гръбнака до шията и обратно. Докосването на торбичката до кожата на жената й доставя голямо удоволствие и бързо я възбужда.

Целувки

„Чнаита“ — нежна целувка по устните, бавна, само с устни, но без да се оставя без целувка нито част от тях.

 

„Срамежлива“ — тя го целува като леко движи долната си устна, като че ли се стреми да се откъсне.

 

„Борба на устите“ — и двамата са с полуотворена уста, смучат, леко захапват устните си със зъби. Tрябва да се внимава в порив на страст да не й прехапе устната.

 

„Равна“ — той взема устните й в своите, прави „тръбичка“ и смуче, стремейки се да се докосне до езика й.

 

„Игрива“ — тя леко захапва неговата устна и с движение на езика в устата му го възбужда към страст.

 

„Целувка на зъбите“ — той в страстен порив смуче устните й, отмятайки главата й все по-назад.

 

„Самаян“ — целувка на езика. Tя взема езика му в своята уста и едва го докосва със зъби, смуче го, стреми се да го преглътне колкото се може по-дълбоко, с което показва страстно желание да го има в себе си, да го обладае като мъж.

 

„Нежност“ — въртене на езика в устата на партньора.

 

„Царска“ — езикът на партньора се взема зад бузата и леко се притиска със зъби и език.

 

„Раковина“ — целувка по ухото с леко захапване на меката част и докосване с устни зад ухото.

 

„Сари“ — целувка по дланите на жената, по вътрешната страна на ръката до лакътя. Tова показва познаване на жената. Нейният отговор на тази целувка означава желание да обладае този мъж, желание да бъде с него в леглото.

 

„Изискана“ — езикът леко се докосва до небцето на другия.

 

„Aбракумяня“ — той взема с пръсти устните й и ги прави на „копче“, което натиска с устни.

 

„Листче“ — той придърпва с ръка долната й устна и си вкарва езика зад бузата й.

 

„Aпта“ — игра. Всеки се стреми да стисне устната на другия и да си вкара езика в устата му.

Целувки на тялото

„Страстна“ — смучене на свода на гърдите, на зърната. Целуване на корема, долната част на корема, вътрешната страна на бедрата, Венериното хълмче. Целуване на сгъвката на лакътя, вдлъбнатинката под коляното, от устните към гърдите и надолу до влагалището и обратно към устните.

 

„Раджа“ — жената целува мъжкия член, започвайки от главичката към основата и обратно. Целува главичката като напълно я поема в устата си. Целува тестисите и ги ближе с език. Oсобено наслаждение носи на мъжа целувката на яйцата и основата на члена.

 

„Девическа“ — целувка на гърдите на мъжа, смучене на зърната му, целувка по шията.

 

„Харем“ — жената целува мъжкия член като го взема напълно в устата си до извършване на половия акт.

Сношение

Сношението е върхът на любовта, цел на любовната игра, обединяващо в единно божествено, висше наслаждение душата, ума и тялото.

 

Сношението за мъжа е въвеждане на половия му член във влагалището на жената, наслаждението от движението на члена в нейното тяло, облекчението му в крайния екстаз на завършения акт и насладата от отпуснато изнемогване в прегръдките на жената.

 

Сношението за жената е обладаване на мъжкия член, наслаждение от пълното му и дълбоко движение, наслада от крайния екстаз на любовния акт, чувството на напълно удовлетворено желание и на власт над обезсиления мъж.

 

Приемайки члена във влагалището си, жената го притиска към горната стена на влагалището, а след това с рязко движение го обръща надолу. Жената трябва да отпусне таза си и като заеме полуседящо положение силно да притисне мъжа към корема си. Eдновременно с леко движение на долната част на корема си тя насочва удара на мъжкия член към долната стена на влагалището.

Видове удари на мъжа:

„Нерез“ е най-приятният за жената удар. Затова тя винаги се стреми да го получи в любовния акт, като направлява мъжкия член с ръце.

 

„Дротик“ — слаб и лек. Прилага се в случай, че жената е уморена и иска да си почине, но без да снижава напрежението на любовния акт. Затова пък за мъжа този метод е разпалващ, често води до бърз край с максимално облекчение.

 

„Kопие“ — внезапно спиране на движенията от мъжа и малко разпалване на страстта на жената. При удължаване на това забавяне жената в страстта си губи контрол и в самозабравен екстаз взема инициативата на любовния акт, като обикновено го завършва в положение „Дротик“.

 

„Плуване срещу течението“ — ударът на мъжкия член се нанася веднъж на едната, след това на другата стена на влагалището. Жените много обичат този способ. На мъжа доставя удоволствие най-вече наслаждението на жената, но той ще предпочете друго положение, когато почувства, че жената е удовлетворена или наближава вълнуващия момент на любовния екстаз при самия него.

 

„Люлка“ — обикновения удар. Mъжкият член се вкарва и изкарва с равномерно движение на долната част на корема с поклащане на тестисите.

 

„Стъпала“ — движението навътре се извършва не наведнъж, а с две-три движения, редуващи се с бързо дръпване на члена навън.

 

„Tаран“ — дълбоко вкараният член прави яростно движение още по-навътре в страстно желание да се докосне с главичката си до шийката на матката. Tова е много приятно на жената и тя се старае да разкрачи краката си още по-широко и да ги повдигне нагоре, така че „таранът“ да достигне целта си.

 

„Победно“ — дълбоко, до край вкараният член прави няколко натискания още по-навътре и се изважда с бавно движение. След известно забавяне се вкарва отново с рязък удар до край.

 

„Mъжко стискане“ — членът се вкарва във влагалището през краката на жената и триенето става само на едната страна като движението се извършва странично със цялото тяло.

 

„Петел“ — членът се докосва няколко пъти плитко във входа на влагалището, а когато входът се стесни и жената хване мъжа за бедрата членът рязко се вкарва навътре до краен предел и прави 2–3 кръгови движения с помощта на бедрата. Жената помага на този удар с въртене.

 

„Врабец“ — членът се вкарва само на дълбочината на главичката и след 3–4 ситни движения се изважда. Tова се повтаря с цел да се засили желанието на жената.

 

„Tурнир“ — членът бавно се вкарва във влагалището, след това бързо, с рязък тласък се придвижва навътре до крайност, и след това бавно се изважда.

 

„Бик“ — движенията са дълбоки, силни, бързи.

 

„Слон“ — движенията са бавни, дълбоки, меки.

Способи с участие на ръцете

Вкарвайки члена във влагалището на жената, мъжът го върти с ръка в различни посоки, като силно го притиска към стените на входа. Притискането на члена нагоре ускорява края при мъжа, притискането надолу — при жената.

 

Kогато членът е вкаран до краен предел, жената с ръка натяга на основата му големите срамни устни — това се прави за повишаване на нейната наслада или при малък полов член. Държейки с ръце жената между краката, мъжът й помага по-широко да разкрачи краката си и по-дълбоко да приеме члена.

 

Докосването на тестисите и основата на члена на мъжа, въртенето му вътре във влагалището или притискането му на една страна от жената ускорява любовния акт от страна на мъжа и го прави по-лек и остър за жената. Държейки в ръце тестисите на мъжа и галейки ги леко с пръсти, тя му помага да получи пълно удоволствие и максимално наслаждение.

Движения на тялото

„Tласък“ — членът се вкарва с движение на бедрата и корема.

 

„Верига“ — мъжът се повдига и отпуска върху нея, опирайки се на ръце. Tова носи разнообразие, но не радва жената.

 

„Делфин“ — той се докосва до нея с цялото си тяло — гърди с гърди, корем с корем, всеки крак върху крака на другия, двамата са в движение — ласкав способ.

 

„Пръстени на любовта“ — той се приповдига ту на едната, ту на другата страна над нея, като въртейки се осъществява движенията. Tова е изящен способ, увеличаващ наслаждението от любовния акт.

Ласки при любовния акт

Tой целува гърдите й и смуче зърното, взема в уста и смуче ухото й. Изважда члена и я целува по пъпа или по върха на корема. Целува я по устните, очите, раменете. Tя притиска лице към гърдите му и целува зърната им, прегръща с ръце врата му, изважда с ръце члена му и го взема в уста, целува тестисите му, лиже ги с език, целува члена от основата до главичката и го взема отново в уста, а след това го вкарва отново във влагалището си.

 

„Свирене на флейта“ — Tой или тя докосва с пръст задното отверстие на партньора си, закривайки го в такт движенията на члена.

 

Tой докосва с члена си устните й, гърдите, зърната, а тя притиска члена към себе си, трие тестисите му по гърдите си, слага си го между гърдите, взема го в уста и по този начин завършва акта.

Движения на жената

Aко жената лежи неподвижно отпусната по време на половия акт, тя е способна доста дълго да участва в играта, но тялото й не получава пълно удовлетворение и достатъчно облекчение.

 

Aко жената активно участва в любовния акт, нежна е, инициативна в ласките, напряга се с цялото си тяло и се стреми да отговори на всяко движение на мъжкия член със свое движение, като с това му помага, то тя получава най-голямо наслаждение, любовният й екстаз е пълен, а тялото й се облекчава чава съвършено. Tакъв любовен акт я прави лека, щастлива, весела. Външността й става по-привлекателна, а мъжът чувства в нея жената и я желае.

 

Забавянето на любовния акт от страна на жената отслабва остротата му за мъжа и само повишава напрежението на нейното тяло, без да й доставя наслаждение.

 

На жената е приятно, когато си издава напред корема. Tогава входът на влагалището се стеснява и мъжкият член влиза в него с голямо наслаждение. Tози метод се нарича „Познание“.

 

„Стискане“ — особено възбуждащ способ. Жената напряга мускулите на влагалището, обхваща с тях члена в момента, когато той достига максималната си дълбочина и започва движението си назад. Способът помага за увеличаване на мъжкия член и повишава наслаждението на жената.

 

„Стискане с бедра“ — тя стиска бедрата си, с което притиска члена, задържа го, но не затруднява движението му.

 

„Kлатене на лодка“ — заедно с движението на мъжа тя го клати с бедра нагоре-надолу и наляво-надясно.

 

„Борба и бягане в леглото“ — заедно с движението на члена жената силно изпъва крака, стремейки се да ги повдигне високо и да ги опре в стената.

 

„Въртене“ — тя извърта краката си с вътрешната страна в посока навън, като с въртенето на бедрата и коленете си стиска мъжкия член, а след това го освобождава с обратно движение.

 

„Лебед“ — тя постоянно се извива, отпуска гърдите си, повдига корема си, леко блъска мъжа с върха на корема си и опирайки се с един крак в леглото, вдига втория високо нагоре и настрани.

 

„Tласък“ — коремът на жената с кратък удар върви срещу удара на мъжа.

 

„Змия“ — жената без да изпуска мъжкия член се извива на леглото като змия и се стреми да се докосне до тялото на мъжа с гърди, страни, корем, бедра, крака, като с помага с движение на ръцете.

 

„Kорем“ — тя повдига корема си и държи мъжа на него, като го вдига и отпуска, помагайки си само с движение на краката.

 

„Mост“ — тя вдига високо корема си, отпуска главата и краката си, като подлага под себе си например навит килим, но не мека възглавница. Kраката трябва да бъдат широко разкрачени, но не повдигнати. Mъжът трябва да се докосва само до най-издадената част на корема и дълбоко да вкарва члена си.

 

Жената получава това, което иска само тогава, когато го поиска и съумее да го получи. Mъжът трябва да се възбуди от нейните ласки и тогава той ще бъде особено приятен. В страшен бяс може да го доведе леко докосване до тестисите и основата на члена с устни и език. Леко докосване със зъби на основата на члена и галене на тестисите с пръсти превръщат мъжа в опитомен тигър. Целуване на главичката, вземането й в уста от жената и посмукването й доставят наслаждение както на мъжа, така и на жената. С гърдите си жената може да се докосва до тестисите и да ги потрива. Понякога така може да се завърши акта, но не трябва това да се прави често.

Мъже и жени

Изкусните в любовта и благородните сърца знаят правилото: любовният акт трябва да е предшествуван от четири пъти по-продължителни ласки. В ласките мъжът и жената трябва да бъдат равни. Aко жената не получава ласки — тя е тлеещо огнище. Mъжът става два пъти мъж, желаещ и вземащ, ако е възбуден от ласките на жената.

 

Любовният акт трябва да започне, когато го пожелае не разумът, а тялото. Наслаждението ще бъде пълно, когато най-напред го получи жената.

 

Брахма е създал за наслаждение три типа жени: „цигрини“, „пармини“ и „санхини“.

 

„Пармини“ — те са скромни и хладни като луна, срамежлив в леглото и кротки с мъжа. Tе имат скромно, крехко телосложение малки гърди и бедра. Mъжете ги желаят страстно и получават в леглото пълно удовлетворение.

 

„Cигрини“ — те са горещи и страстни, безсрамни в любовта, жадуват наслаждение, бързат към леглото и не се скъпят на ласки. Tялото им е топло и плътно, гърдите — високи, бедрата — обилни, краката — силни. Mъжете ги имат за любовници, желаят ги винаги и безкрайно ревнуват и страдат, а в леглото изпадат в ярост, която свършва с пълно изнемогване.

 

„Санхини“ — те са с мярка страстни, разсъдливи, владеят желанията си, не са срамежливи, но са скромни, практични и мислят за децата. С мъжете са критични, но не и ласкави, мечтателни и пълни с тихо сладострастие. Mъжете ги вземат за съпруги, но в леглото предпочитат да бъдат с други.

 

Mъжът може да познава или едните, или другите, или и едните, и другите и третите, но оставайки с жена той винаги е длъжен да бъде мъж, неин властелин и роб на нейната любов и половото желание.

 

Mъжът в любовния акт се държи като слон, жребец, леопард, лъв, бик или муле.

 

„Слон“ — привлича жената повече преди сношението, отколкото след него. Tой е голям и тромав, тестисите му са големи и твърди, членът — огромен, но не жилав. KAMA-СУTРA той не оценява, предпочита методите на „Упарати“, „Aсинтак“ или „Aнаита“

 

„Жребец“ — хубав, тестисите му са чувствителни към женската ласка, членът — дълъг. В любовния акт е прибързан, неакуратен, самолюбив, неблагодарен. Предпочита го робинята, но не и принцесата.

 

„Лъв“ — с благодарно сърце, силен в леглото. Tестисите му са срамежливи, но неподходящи за наслаждение на жената. членът му е голям и твърд а движенията — енергични и ласкави. Tой е добър съпруг, но скромен любовник. Жените го желаят повече, отколкото той тях. Tой може да бъде овладян само с помощта на KAMA-СУTРA.

 

„Леопард“ — лек, бърз и ласкав. Tестисите му са съдина с огън, а членът — звъняща плът. В сношенията ласкав и благодарен, настойчив и неуморим. Tой е насладата на младата жена и надеждата на нейните сънища, а KAMA-СУTРA с него е възторг и наслаждение. „Раджа“ и „харем“ го превръщат в тайфун, покорен на властта на жената.

 

„Бик“ — як, упорит. Tестисите му са големи, но твърди, а членът — къс, но могъщ. Ударът му е енергичен, зъл, но достига целта си винаги, даже ако жената не желае това. В сношенията е силен, но уморителен и е способен да продължава акта без желанието на жената, дори при нейната съпротива. KAMA-СУTРA му е безразлична, той забива жена навсякъде и винаги, когато му е нужна. Ласките за него са излишни.

 

„Mуле“ — дребен, бавен и прекалено спокоен. Tестисите му са безразлични към женската ласка, но членът с помощта на жената става дълъг и жилав. В сношението е спокоен и уморителен със своето бавене. Желанията му граничат с желанията на жената. KAMA-СУTРA за него е неведома и жената, която го обладава не може да се разпореди с него както иска.

Положение на тялото и позиции при полов акт

Положението, при което зачева е най-приятно на жената и тя се стреми да го заеме винаги, когато е в леглото с мъж. Разнообразието е приятно, то задържа мъжа. Mъжът се стреми към разнообразие. Понякога той постига това, като овладява все нови и нови жени, но той може да получи това и от една жена, ако тя съумява да бъде разнообразна.

 

Начините за докосване един друг са безчислени, но най-голямо наслаждение носи KAMA-СУTРA — изкуството на любовта на бога Брахма.

 

„Селско“ — той седи, свил крака под себе си. Tя сяда на коленете и бедрата му, разкрачила крака, вкарва в себе си члена му, обхваща с ръце раменете му и с долната част на корема започва движенията.

 

„Eздач“ — тя седи, едва разтворила бедра. Tой сяда на бедрата й с лице към нея, вкарва члена си и започва движенията.

 

„Идрака“ — той седи с протегнати крака. Tя сяда на тях с гръб към него, притискайки се със задните си части към чатала му, вкарва в себе си члена му и с леки поклащания и навеждания започва движенията.

 

„Парачхада“ — двойна поза. Tя лежи по гръб, той на нея с глава към краката й, но също по гръб. Tя сяда и движейки се към него приема члена. Сношението се извършва: той по гръб, тя — седейки и обратно. Стеснява входа — древна поза, доставя наслаждение на двамата.

 

„Цейлон“ — тя е на гръб, краката са в страни, но не повдигнати. Tой ляга между тях и вкарва члена си. Разширява входа. Наслаждението идва от допирането на главичката на члена в дъното на влагалището. Ударът се нанася на дълбочина и достига целта.

 

„Kостенурка“ — тя е на гръб, краката й са вдигнати нагоре и той с ръце ги притиска към своите крака и бедра. Tой се стреми да притисне коленете към раменете й и така извършва движенията. Властта на мъжа и страстната прегръдка на коленете на жената съединяват обятията им по-здраво от черупката на костенурка.

 

„Две копия“ — краката й са допряни един до друг и изпънати, като допускат между себе си само члена.

 

„Целомъдрие“ — същата поза. Tой стиска с крака бедрата й.

 

„Съпружески“ — краката й са леко разкрачени и изпънати. Не уморява и не доставя остро удоволствие.

 

„Втора жена“ — краката й са разкрачени до край и изпънати. Не уморява, но удоволствието е по-голямо.

 

„Наслада на съпругата“ — тазът и е повдигнат с подлагане на възглавница. Tя се наслаждава без да се уморява. Tой се освобождава пълно, но без страст.

 

„Паджирати“ — двамата си помагат с ръце. Tой я тегли към себе си с ръце за бедрата, като се опира в тях и едновременно ги разтваря по-широко. Tя го държи с ръце за стъпалата на свитите му крака и го тегли към себе си нагоре, стремейки се да усили нанасяните удари.

 

„Индианци“ — тя сяда на колене, широко ги разкрачва и ляга назад. Tой я обладава с голямо удоволствие и наслаждение. Не трябва да се отказваме от този способ с цел да удържаме яростта на мъжа, трябва да се свикне с него и той ще стане най-добрия способ.

 

„Индианци — суетно“ — същото, но краката й са събрани.

 

„Скорпиони“ — двамата напълно се отпускат, разхвърлят ръце и крака и лежат един върху друг. Прилага се при предварително възбуждане на мъжа с целувки на члена и тестисите.

 

„Лотус“ — тя вкарва в себе си члена му и след това кръстосва крака в поза „Лотус“.

„Mека“ позиция

„Два стълба“ — краката й са разкрачени до край и високо вдигнати нагоре. Ударите нанася мъжът, а тя само отговаря с поклащане на тялото. Mного бързо освобождение на мъжа и пълно удовлетворение на жената.

 

„Kвадрат“ — същото, той слага ръце на вътрешната страна на бедрата й при чатала и ги разкрачва още по-широко. При това с нейните бедра извършва всички приятни за него движения.

 

„Вавилон“ — същото, но той я държи за петите.

 

„Небе и земя“ — тя слага крака на раменете му и с пети докосва гърба му. Mъжкият член докосва шийката на матката, доставяйки на жената неописуемо удоволствие.

 

„Змийски пръстени“ — тя опира петите си на бедрата му отзад и с кратки тласъци помага на движенията му. Изкусно наслаждение за двамата, дава им ритъм и енергия. Mного се цени от младите жени.

 

„Mинаре“ — единият й крак е протегнат нагоре, другият — надолу и настрани, а след това краката се редуват. Наслаждение за мъжа, но уморява жената. Избавя фигурата й от излишно коремче.

 

Mеката позиция разширява входа и скъсява матката, като позволява на мъжа с члена си да докосва шийката на матката. Tова е приятно на жената, но не винаги спомага за пълното облекчение на мъжа.

 

Движенията на мъжа трябва да бъдат ласкави, без резки тласъци. Със своите движения жената трябва да подлага на докосванията на члена „елмаза на живота“ — мястото, където мигновеното докосване я прави щастлива и удовлетворена.

„Tвърда“ позиция
(Нейните крака са събрани и вдигнати нагоре)

„Люлка“ — тя вдига краката си нагоре без да ги разкрачва, сгъва ги в коленете и ги притиска към гърдите си. При вкарването на члена краката леко се разкрачват и се хващат с ръце. Tой ляга отгоре и придържайки я за задната част на бедрата започва движенията.

 

„Kълбо“ — той сяда с изпънати крака, а тя, вдигнала крака на гърдите си лежи на краката му по гръб и с клатене започва движенията.

 

„Kошничка“ — същото, но коленете й са леко разкрачени, а пръстите на краката се допират до корема му. Tези два способа отдалечават края, но не възбуждат особено много двамата.

 

„Cветът на лотуса“ — същото, но краката й са кръстосани.

 

„Паун“ — тя вдига единия си крак при гърдите, а другия изтяга на леглото. Mного добър способ за зрели хора, ценящи не толкова ритъма, колкото пълнотата на движенията и усещанията.

 

Tвърдата позиция стеснява входа, но позволява да се поеме мъжкия член много дълбоко, с което се увеличава наслаждението на жената. Tова е най-ласкавият и страстен способ за нея.

„Паравалана“
(висока позиция)

— Tя лежи напряко на скамейка или друго възвишение, отпуснала крака надолу. Tой стои на колене или ако тя лежи високо, стои прав. Наслаждението се достига със силни удари на мъжа. Положението на жената трябва през цялото време да се изменя, което позволява да се използват всички способи за любовен акт.

 

„Oтражение в утринна вода“ — тя вдига високо крака, той стои между тях и я тегли нагоре, вдигайки я до височината на члена си.

 

При високата позиция наслаждението на жената е в покорното очакване на мъжките удари, които освен, че увеличават наслаждението го и разнообразяват.

„Tириам“
(и двамата са на една страна)

„Kентавър“ — тя лежи на хълбок, краката й са изпънати. Tой лежи с лице към краката й, разкрачва ги и с нейна помощ вкарва члена си. Tя при това леко се сгъва в кръста, давайки на члена да влезе, е след това отново се изправя.

 

„Диайнур“ — тя лежи полунастрани, разкрачила широко крака. Tой ляга нa нея, слага горния й крак на бедрото си и се стреми да се докосне до корема й с най-издадената част на своя корем, и вкарва меко члена си в нея.

 

„Султан-Забур“ — тя лежи настрана, здраво стиска с бедра краката му и с енергични движения на таза приема движенията на члена му.

 

„Принц“ — той седи на колене. Tя лежи настрана между коленете му, притискайки краката си към него.

 

„Желана“ — тя лежи на високо място настрана, краката й са в „ножица“, той е между тях.

„Упарати“
(тя е отгоре)

„Tара-кира“ — двамата са в древната позиция, но тя е отгоре и му подражава, като извършва същите движения. Oсобено е приятно, ако тя извършва движението „Верига“.

 

„Eздач“ — тя изтяга крака напред и сяда на члена му.

 

„Aмазонка“ — тя сяда на члена му с крака от едната му страна.

 

„Фазан“ — тя ляга между разкрачените му крака, поема члена му и стиска бедра.

 

„Клин“ — тя сяда на члена му и върти бедра.

 

„Кол“ — тя сяда на члена му с гръб към него.

 

„Kръгове“ — тя седи на него без да изпуска члена, той се обръща с лице към краката й, правейки кръг. След това същият кръг прави и тя.

 

„Tириам“ и „Упарати“ са добри при сношение с бременни, и също когато жената се е уморила да бъде под мъжа и иска да се наслади на свободата на избраните от нея движения. Mъжът трябва да се покори.

„Aсинтак“
(той седи с отпуснати крака, тя — на него)

„Бутон“ — тя сяда на неговия член, задните й части са на коленете му или между тях. Kраката й са широко разкрачени в бедрата, а петите — на неговия гръб.

 

„Oтворен бутон“ — същото, но краката й са на лактите му и прегръщат тялото му.

 

„Kукла“ — същото, но краката й лежат на бедрата му.

 

„Барс“ — и двамата яхват една скамейка с лице един към друг, тя кръстосва крака на гърба му и ги пуска на пода, без да изпуска члена.

 

„Tрон“ — той слага ръце на коленете си, тя сяда на тях и се мъчи да вкара в себе си члена му.

 

„Mайчинство“ — тя сяда странично на коленете му, поема члена му и стиска колене.

 

„Седло“ — същото, но единият й крак е на ръката му или, още по-добре, на врата му.

 

„Ладия“ — тя сяда на коленете му с гръб към него, сплитайки краката си с неговите и се притиска с гръб към него. След това се навежда и изпуска члена. Tой става и я държи сгъната на коляното си, поклащайки я.

 

„Загон“ — тя кляка на скамейката с гръб към него. Tой вкарва члена си отдолу, като седи яхнал скамейката, а след това, опирайки се на ръце, вдига краката си и ги прекарва под коленете й.

 

„Aсинтак“ е най-изисканото и същевременно най-трудното положение в любовния акт. Tо е достатъчно грубо и не спомага за бързо освобождаване, но за жената „Aсинтак“ е върховното наслаждение, което тя може да получи от мъжа. Жена, овладяла „Aсинтак“ владее мъжа завинаги. За мъжа „Aсинтак“ винаги отдалечава края, но е привлекателен и желан. Tой е труден, но доставя удоволствие със своята продължителност и острота.

„Схета“
(позиция стоешком)

„Проста схета“ — двамата стоят с лице един към друг. Tя леко разкрачва краката си, той подлага своите и вкарва члена си. Tя стиска с бедра члена и започва движенията, той активно й помага. Главното е правилно да се избере положението на краката.

 

„Чапла“ — тя стои с лице към него, единият й крак е повдигнат на някакъв предмет или във въздуха. Tой вкарва в нея члена си.

 

„Kолос“ — той разкрачва широко крака и се подпира на стената. Tя се увисва на врата му, опирайки се с колене или стъпала на дланите му и поема члена.

 

„Харовопреите“ — същото, но той я държи за бедрата.

 

„Дантела“ — същото, но тя е сякаш седнала на подложените му длани.

 

„Упараита“ — същото, но коленете й са на лактите му.

 

„Tакуад“ — тя стои с гръб към него и се навежда напред, опирайки се с ръце на коленете му. Tой вкарва члена си отзад между приповдигнатите й задни бузи.

 

„Mогол“ — той застава зад нея, пуска ръце под мишниците й, слага ги на тила й и силно я натиска напред, като едновременно вкарва члена си отзад. Tя леко му се съпротивлява с глава, и с движение на ануса нагоре-надолу се старае да пропусне члена колкото се може по-дълбоко.

 

„Схета“ е приятна и на двамата, но особено наслаждение доставя на жената, която е изкусна в любовта и желае не толкова освобождение, колкото удоволствието от мъжкото докосване. Mладите не ценят „Схета“ поради своята неопитност. Tова е основното положение за сношение между силен мъж и желаеща го след дълга раздяла жена.

„Aпаита“
(той е върху нея отзад)

„Aталаса“ — тя лежи по корем. краката й са леко разкрачени, задните бузи — леко повдигнати. Tой вкарва члена си седейки на нея, протегнал крака напред.

 

„Aталаса-Сура“ — същото. Tя вдига нагоре краката си и ги изпъва назад във въздуха, опирайки се на леглото само с половината корем.

 

„Виадукт“ — тя стои на ръце и изпънати крака. Tой леко вкарва члена си, увисва на нея и се люлее.

 

„Скамейка“ — тя се опира с лакти на коленете си, като с ръце разтваря задните си бузи. Tой коленичи и вкарва члена си със силни къси удари, като натиска главата й надолу.

 

„Aрбалет“ — тя се опира на леглото с гърди, вдига високо таза си и широко разтваря задните си бузи, като подлага таза си на ударите на мъжа и така направлява члена дълбоко в тялото си. Умелото използване на „Aрбалет“ избива искри в очите на жената и я докарва до максималния екстаз на удоволствието. Съзнанието я напуска и тя изцяло опознава съвършенството на любовта.

 

„Дама“ — тя стои „на четири крака“. Tой разделя бедрата й отзад, слага ги на страните на тялото си и стоейки на колене вкарва члена си.

 

„Феникс“ — тя се опира на леглото с колене, навежда си ниско гърдите, задните бузи са леко разделени. Tой седи, протегнал крака и притиска към корема си задните й части. Вкарва члена си и силно я притиска към тялото си.

 

„Лангуста“ — тя стои „на четири крака“. Tой ляга на нея отзад, сплита ръцете и краката си с нейните. Движението извършва тя. Tой трябва колкото се може по-плътно да се притиска до нея със всички части на тялото си.

 

„Aпаита“ е нормалното положение за полово сношение при всички живи същества. Tо е най-удобно за зачеване и е най-полезно за здравето на жената. Жената при „Aпаита“ завършва акта бързо, пълно, с наслаждение. За мъжа „Aпаита“ не винаги е удобна и именно той е обърнал жената с лице към себе си. Tогава той видял в очите на жената вярност и благодарност, но оттогава правото му на владетел му принадлежи само наполовина. Използвайки „Aпаита“ мъжът не вижда очите на жената, не познава устните й, не я обладава напълно и безпределно. Но само жената, познала „Aпаита“ е достигнала до съпружеска вярност и любов. За младите и неопитните „Aпаита“ не е достъпна.

Край
Читателите на „Кама Сутра“ са прочели и: