Иван Янев

(автор)

[±]
Иван Янев

Иван Янев е роден на 23 февруари 1977 г. в гр. Перник. Семеен с две деца — момичета. Завършил е история в СУ „Кл. Охридски“ през 2000 г. Защитил е докторска дисертация по история, като редовен докторант към ИФ към СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2006 г. Автор на научни публикации в областта на външната политика на България през Втората световна война. Автор на редица статии засягащи статуквото на хората с увреждания в страната ни и по-специално спорта сред тях. Трикратен републикански шампион по голбал.

Лична страница: http://history.hit.bg