„От полумесеца до петолъчката“ представя накратко историята на България след Освобождението през 1878 г. до 1944 г., когато в страната се установява социалистическо управление.

Засегнати са най-основните исторически моменти за тези 66 години. Поднесената информация е насочена най-вече към всички, които искат набързо да се запознаят с историята на България във времевия интервал между Освобождението и комунизма. Всички данни почиват на основата на солидни научни публикации, чийто списък е публикуван в края. Бележките имат за цел да насочат читателя къде може да открие по-подробна информация за дадено събитие. Общият брой на използваните библиографски единици е 42, а бележките са 152. Формално текстът е разделен на 21 части с цел по-добрата му четивност. Предговорът е написан от безспорния капацитет в областта на историята проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова, за което авторът й изказва своята голяма благодарност. Книгата е снабдена със заключение и кратко резюме. Съдържанието и резюмето са преведени на английски език.

Основни моменти през периода са Съединението и неговото легализиране, борбите за освобождение на българите под османска власт, обявяването на независимостта, злополучните войни за национално обединение и участието на България във Втората световна война. Ясно се вижда, че през първата половина на периода страната е в подем и става лидер на Балканите. Обаче поради хазартна политика първенството е загубено безславно, а заедно с него и много жертви и територии. България не успява повече да се домогне до водещата роля в югоизточна Европа.

Издание:

Иван Янев. От полумесеца до петолъчката

Издателство „Историческа мисъл“, София, 2010

ISBN: 978-954-92570-1-4

Редактор: Румяна Каменска-Донкова

Въпроси и коментари можете да изпратите на имейл: [email protected]