Божан Христов

(автор и преводач)

Послеслови

Статии

Предговори

Мемоари/спомени

Романи

Разкази

По-долу е показана статията за Божан Христов от свободната енциклопедия БГ-Фантастика, която може да се допълва и подобрява от своите читатели. Текстовото й съдържание се разпространява при условията на GNU Free Documentation License 1.2.

[±]
Божан Христов
преводач

Преводач:
От езици: италиански
Автори: Итало Калвино

Божан Христов е преводач на фантастични и нефантастични произведения.

Преводи

От италиански език

Фантастика

Нефантастика