Мои скъпи млади приятели!

Радвам се много, че пред вас е сборник с мои повести и разкази. Бих искал техните герои да станат ваши верни другари, бих искал всичко, което се случва на страниците на тези произведения да ви накара още веднъж да се замислите над висшите закони на доброто, благородството, рицарството, честта. Аз вярвам, че винаги ще бъдете верни на тези закони!

Имах щастието да бъда веднъж гост на децата от България по време на седмицата на детската книга. Убедих се, че вие прекрасно познавате и от цялата си душа обичате не само най-доброто, създадено от българските писатели, но и всичко хубаво, талантливо, написано за младите читатели в Съветския съюз. Повярвайте, че сред любимите книги на нашите съветски ученици има много стихове, разкази и повести от български писатели. Дружбата между литературите от двете социалистически страни разцъфтява, тя е истински нерушима!

От цялата си душа ви пожелавам на вас, мои млади скъпи читатели, слънчево щастие и открити, светли пътища в бъдещето.

Винаги ваш

Анатолий Алексин

0 Една много страшна история
Очень страшная история,

0 Една много страшна история
Очень страшная история,

0 Моят брат свири на кларнет…
Мой брат играет на кларнете,

0 Моят брат свири на кларнет…
Мой брат играет на кларнете,

0 Завчера и вдругиден
Позавчера и послезавтра (Чехарда),

0 Прости ми…
Прости меня…,

0 Прости ми…
Прости меня…,

4 Съчинението
Домашнее сочинение,

0 Аз нищо не казах…
Я ничего не сказал,

0 Аз нищо не казах…
Я ничего не сказал,

0 Два почерка
Два почерка,

0 Два почерка
Два почерка,

4 Лъжа
Неправда,

4 Лъжа
Неправда,

4,5 Нощта преди сватбата
Ночь перед свадьбой,

4,5 Нощта преди сватбата
Ночь перед свадьбой,

0 Трима мускетари в едно купе
Три мушкетёра в одном купе,

0 Трима мускетари в едно купе
Три мушкетёра в одном купе,