В сборника са включени две новели и четири разказа, с които видният румънски писател Адриан Рогоз ту забавно-развлекателно, ту философски задълбочено ни приобщава към собствените си размисли за проблемите при овладяването на Космоса: за кибернетиката и наследствеността, за новите божества на бъдещото свръхразвито технократско общество — Скоростта, Небитието, Вероятностите. За цената на научното откритие и бездната на човешката душа.

Издание:

Адриан Рогоз. Цената на бездната

Сборник научнофантастични разкази и новели

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1982

Библиотека „Галактика“, №39

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Спаска Кануркова

Преведе от румънски: Веселина Георгиева

Редактор: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Жулиета Койчева

Румънска, I издание

Дадена за печат на 6.VI.1982 г. Подписана за печат на 15.X.1982 г.

Излязла от печат месец 19.XI.1982 г. Формат 70×100/32 Изд. №1596

Печ. коли 22,50. Изд. коли 14,57. УИК 13,98. Цена 2 лв.

Страници: 360. ЕКП 95364 21531 5627–45–82

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 859–32

© Веселина Георгиева, преводач, 1982

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1982

 

© Adrian Rogoz, „Preţul secant al genunii“

Editura „Albatros“, 1974

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA