Прехвърляща границите на жанровете, Урсула Ле Гуин си е спечелила възхищението на разнообразни групи читатели. Този нов двутомен сборник показва еднакво добре нейната реалистична и фантастична проза, а също така и размиването на границата между двете.

Урсула Ле Гуин е от малкото писатели, чиито произведения са на мястото си и на страниците на „Ню Йоркър“, и сред научната фантастика на Азимов. Макар и да е известна най-вече с няколко чудесни научнофантастични романа („Освободеният“, „Лявата ръка на мрака“) и с романите й за Землемория, късните разкази на Ле Гуин разкриват още по-широк стилистичен и тематичен обхват. Сборникът „Реално и нереално“ включва творби, писани в продължение на десетилетия, и е разделен на две части по тематичен признак. Във въведението си към първия том Ле Гуин описва как е подбрала разказите от антологията. Резултатът е впечатляващ — тези, които сега се срещат с Ле Гуин, ще останат очаровани от широтата на произведенията й, а тези, които вече познават прозата й, откриват невероятната ефективност на любимите й похвати при различни обстоятелства.

Научната фантастика, която преобладава във втория том, „Външен космос, вътрешна земя“, е пример за силата на истински добрата научна фантастика: да осветли други обществени порядки или чрез напредъка в технологиите да илюстрира етични или социологически дилеми. Всички събрани тук разкази са, без изключение, с много високо качество.

Из рецензия на Тобиас Карол, литературен критик

„Остроумна, сатирична, забавна. Все пак това са по-сериозните произведения, които илюстрират таланта й най-добре. В тях тя използва повтарящи се теми и елементи на културно разнообразие, нереални герои и героини, способността на властта да корумпира, способността на любовта да направлява, насочва вниманието ни към герои и типажи (жени, деца, разнополови и безполови), които така често остават без внимание при други, по-технологично ориентирани автори на научна фантастика… Стойностен и ценен сборник.“

Пъблишърс Уикли

„Прозата на Ле Гуин е така светла и проста, тя винаги казва истината. Когато съм с героите й, аз съм с живи хора, в светове, които са също толкова реални и истински, колкото и моят. Ле Гуин притежава таланта да превръща думите в светове.“

Нийл Геймън

 

Урсула К. Ле Гуин е удостоена с множество награди, сред които Хюго, Небюла, Национална награда за литература и др. Живее в Портланд, Орегон.

 

 

Тази антология, включваща два тома с най-добрите разкази на Урсула К. Ле Гуин — подбрани лично от нея — ще остави читателя възхитен, провокиран, заинтригуван, изправен пред острия сатиричен глас на един от най-добрите автори на къси разкази на нашето време. „Къде, за бога?“ включва земните разкази на Ле Гуин, които са за нашия свят (околностите на малък град в Орегон, или някъде в Централна Европа) и засягат разнообразни теми, от социална революция до преживяванията в летен лагер.

Вторият том, „Външен космос, вътрешна земя“, е събрал най-известните фантастични разкази на Ле Гуин.

0 Реално и нереално. Том 1
Introduction: Choosing and Dividing,

0 Братя и сестри
Brothers and Sisters,

0 Седмица в провинцията
A Week in the Country,

0 Въображаеми страни
Imaginary Countries,

0 Дневникът на розата
The Diary of the Rose,

0 Посоката на пътя
The Direction of the Road,

0 Бялото магаре
The White Donkey,

0 Арфата на Гуилан
Gwilan’s Harp,

0 Лъвът на Мей
May’s Lion,

0 Конски лагер
Horse Camp,

0 Водата е широка
The Water is Wide,

0 Изгубените деца
The Lost Children,

4 Текстове
Texts,

0 Сомнамбули
Sleepwalkers,

0 Етер или
Ether, OR,

0 Реално и нереално. Том 2
Introduction (Outer Space, Inner Lands),

5 Тези, които напускат Омелас
The Ones Who Walk Away from Omelas,

0 Огърлицата на Семли
Semley’s Necklace,

0 Девет живота
Nine Lives,

0 Лабиринти
Mazes,

0 Първият контакт с горгонидите
The First Contact With the Gorgonids,

0 Историята на шобите
The Shobies’ Story,

0 Предателства
Betrayals,

0 Въпросът за Сегри
The Matter of Seggri,

0 Самота
Solitude,

0 Диви момичета
The Wild Girls,

0 Летците на Ги
The Fliers of Gy,

0 Мълчанието на Асону
The Silence of the Asonu,

0 Авторът на семената от акация
The Author of the Acacia Seeds,

0 Дребна пара
Small Change,

0 Бракониерът
The Poacher,

0 Юг
Sur,

4 Тя ги разименува
She Unnames Them,

Издание:

Урсула Ле Гуин. Реално и нереално

Американска, първо издание

 

Велики майстори на фентъзи и фантастика

 

Ursula K. Le Guin

The Unreal and the Real

Volume 1: Where on Earth

Copyright © 2012, Ursula K. Le Guin

Volume 2: Outer Space, Inner Lands

Copyright © 2012, Ursula K. Le Guin

http://ursulakleguin.com

 

© Владимир Германов, превод, 2013

© „Megachrom“ — оформление на корица, 2013

© ИК „БАРД“ ООД, 2013

 

ISBN 978-954-655-444-4

 

Превод: Владимир Германов

Редактор: Мария Василева

Художествено оформление на корица: „Megachrom“

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Десислава Петкова

Печат „Полиграфюг“ АД — Хасково

 

Формат 60/90/16

Печатни коли 42

 

ИК „БАРД“ ООД — София