Аджан Брам
Отвори сърцето си

(Будистки приказки за щастие)

Разказани увлекателно и с чувство за хумор, тези приказки ще ви накарат да се замислите и да се посмеете, но най-вече ще ви помогнат да отворите сърцето си за чудото на живота.

Позволи си за миг да почувстваш покой

и ще разбереш

колко безразсъдно си се лутал насам-натам.

Научи се да пазиш мълчание

и ще забележиш,

че си говорил твърде много.

Бъди добър

и ще осъзнаеш,

че прекалено строго си съдил другите.

Искам да изразя признателността си към Рон Стори за усърдието, с което напечата първия ръкопис; към събратята ми монаси за напътствията и помощта; и накрая, към редактора ми в „Лодиан Букс“ — Магнолия Флора, за съветите и насърчението при работата над първата ми книга.

На учителя ми — Аджан Ча, който живя в мир, на моите братя монаси, които ми напомнят колко прекрасно е мълчанието, и на баща ми, който ме научи да бъда добър.

Позволи си за миг да почувстваш покой

        и ще разбереш

        колко безразсъдно си се лутал насам-натам.

Научи се да пазиш мълчание

        и ще забележиш,

        че си говорил твърде много.

Бъди добър

        и ще осъзнаеш,

        че прекалено строго си съдил другите.

Древна китайска мъдрост

Аджан Брам е роден в Лондон през 1951 г. Смята себе си за будист от 16-годишна възраст, когато се запознава с първите будистки книги. Интересът му към будизма и медитацията се задълбочава, докато следва теоретична физика в Кеймбридж. Дипломира се и преподава в продължение на година, след което заминава за Тайланд, за да стане монах.

Посветен е в монашески сан на 23 години от настоятеля на манастира „Уат Сакет“ в Банкок. През следващите 9 години се обучава в традицията на горските монаси под наставничеството на многоуважавания будистки учител Аджан Ча.

През 1983 г. е поканен да участва в създаването на горски манастир близо до Пърт, Западна Австралия. Днес Аджан Брам е настоятел на манастира „Бодхиняна“ и духовен ръководител на Будисткото общество на Западна Австралия.

6 Свобода и смирение
Freedom and Humility,

Бележки

Почти всички истории в книгата се предават устно в нашата монашеска традиция. Много от тях водят началото си от древните будистки текстове и всеки има пълната свобода да ги доразвива в разказа си, адаптирайки ги към своето време. Има обаче и няколко по-съвременни истории, които допълват богатството на будистката съкровищница от притчи и предания.

Когато става дума за версия на история, почерпана от будистки текст, източникът е цитиран по-долу. Източникът на други не може да бъде проследен — в повечето случаи това са истории, които съм чул и запомнил в ранните си години като будист. Някои от тях са преразказани в книги, чиито заглавия и автори посочвам там, където е възможно. Основният източник на моите истории в книгата е собственият ми живот, особено годините ми като монах, когато тези истории са се случили или са били чути във вдъхновяващите проповеди в манастирската зала.


Издание:

Аджан Брам. Отвори сърцето си. Будистки приказки за щастие

Австралийска. Първо издание

Превод от английски: Снежана Милева

Отговорен редактор: Вера Янчелова

Стилов редактор: Димитрина Ковалакова

Компютърна обработка: Ана Цанкова

Коректор: Недялка Георгиева

ИК „Хермес“, Пловдив, 2011

ISBN: 978-954-26-1020-5

 

Ajahn Brahm

Оригинално заглавие: Opening the Door of Your Heart and Other Buddhist Tales of Happiness

Copyright © Ajahn Brahm, 2004

First published in Australia by Lothian Books, now imprint of Hachette Australia.

This edition is published by arrangement with Hachette Australia Pty.

All rights reserved.

© Снежана Цветанова Милева, преводач 2011 г.

© Георги Атанасов Станков, художествено оформление на корицата, 2011 г.

с/о Andrew Nurnberg Associates Sofia, Ltd.

 

Формат 70/100/32

Печатни коли 19

Печатница „Мултипринт“ ООД — Костинброд