От един дол дренки

0 Вносен

Моето коте и книжките

Присмехулки

0 Носач

0 Суета

0 Длъжник

0 Чистник

0 Шампион

0 Зъбат

0 Късно

Издание:

Цветан Ангелов. Смешни работи

Редактор: Славчо Донков

Художник: Симеон Спиридонов

Художествен редактор: Светлана Йосифова

Технически редактор: Петър Стефанов

Коректор: Албена Янкова

Държавно издателство „Отечество“, София, 1977 г.