Набиране
moosehead (2009)

Издание:

В джобчето ми дрънкат семки и бонбонки

Издателство „Златното пате“, София, 2009

Съставител: Галина Златина

Художник: Биляна Господинова

Художник на корицата: Петър Генов

ISBN 954-431-177-7

 

 

Издание:

Цветан Ангелов. Смешни работи

Редактор: Славчо Донков

Художник: Симеон Спиридонов

Художествен редактор: Светлана Йосифова

Технически редактор: Петър Стефанов

Коректор: Албена Янкова

Държавно издателство „Отечество“, София, 1977 г.


Стана дума в трети клас

за това — какъв е Спас.

 

Двама казват: „Приказлив“.

А пък трети: „Мълчалив“.

 

Тъй говорят ден и два

и… обратно след това.

 

Двама казват: „Мълчалив“.

А пък трети: „Приказлив“.

 

Но кажете: кой е прав?

И какъв е Спас по нрав?

 

Може би е мълчалив?

Може би пък — приказлив?

 

Прав е целият ни клас.

Нрав особен има Спас.

 

На чина е приказлив.

На дъската — мълчалив.

Край
Читателите на „Кой е прав“ са прочели и: