„Не искам да остана безсмъртен с творчеството си. Искам просто да не умирам.“

Уди Алън

 

Алън Стюърт Кьонигсберг — каквото е истинското име на Уди Алън — е роден през 1935 г. в Бруклин. Семейството му явно е било забележително, щом — според собствените му думи — баща му е приличал на Фернандел, а майка му — на Граучо Маркс. Познат ни е като автор на тв скечове и шоумен, режисьор, актьор, писател, сценарист, драматург, продуцент, композитор, кларнетист. И като един от десетте най-еротични мъже на планетата за 1980 г.

Със своите многобройни филми, киносценарии, къси разкази и пиеси Уди Алън е по-популярен и обичан в Европа и по света, отколкото в родната Америка.

Настоящият двутомник предлага цялата художествена проза на знаменития евреин, включително най-новата му книга — „Пълна анархия“.

Квит сме

0 Мемоарите на Шмеед
The Schmeed Memoirs,

6 Моята философия
My Philosophy,

4 Смъртни схватки
Death Knocks,

0 Пролетен бюлетин
Spring Bulletin,

0 Граф Дракула
Count Dracula,

6 Разговори с Хелмхолц
Conversations with Helmholtz,

0 Вива Варгас!
Viva Vargas!,

6 Босът
Mr. Big,

Без перушина

6 Избрани откъси от дневника на Алън
Selections from The Allen Notebooks,

6 Ръкописите
The Scrolls,

5 За жените на Ловборг
Lovborg’s Women Considered,

6 Блудница умница
The Whore of Mensa,

0 Смърт
Death,

0 Ранни есета
The Early Essays,

6 Ирландският гений
The Irish Genius,

0 Бог
God,

5,8 Ако импресионистите бяха зъболекари
If the Impressionists Had Been Dentists,

Сборникът е съставен от преводи на творби от книгите на Уди Алън „Getting Even“ („Квит сме“, 1971) и „Without Feathers“ („Без перушина“, 1975). (Бел. NomaD)

 

Издание:

Уди Алън. Ако импресионистите бяха зъболекари

Първо издание

Книгоиздателска къща „Труд“

Редактор: Милена Трандева

Художник: Явора Паунова

Технически редактор: Станислав Иванов

Библиотечно оформление и корица: Явора Паунова

Коректор: Юлне Шопова

Печатни коли 15,5

Печат „Инвестпрес“ АД

ISBN: 978-954-528-777-0