I
4,5 Шерлок Холмс престъпник
The Adventure of Charles Augustus Milverton,

II
5 Златните очила
The Adventure of the Golden Pince-Nez,

III
4,3 Шестте бюста на Наполеон
The Adventure of the Six Napoleons,

IV
4 Изчезналият спортист
The Adventure of the Missing Three-Quarter,

V
4,3 Приключението на тримата студенти
The Adventure of the Three Students,

VI
4 Нещастният старец
The Adventure of the Retired Colourman,

VII
4,7 Хитрото отмъщение
The Problem of Thor Bridge,

VIII
4,3 Кражбата на чертежите
The Adventure of the Bruce-Partington Plans,

IX
4,5 Човекът с разцепената устна
The Man with the Twisted Lip,

X
4,5 Тигърът от Сан Педро
The Adventure of Wisteria Lodge,


Издание:

Артър Конън Дойл. Шерлок Холмс престъпник

 

Ю. Дончев, Л. Весов, Ц. Добруджалиев, В. Каралийчева — преводачи, 1992 г

Н. Буков — художник

Издателска къща „Траяна“

Предпечатна подготовка: КФ „РЕПРОКО“

Печатница: ДФ „АБАГАР“ — В. Търново

ISBN 954–8216–02–7

 

Arthur Conan Doyle

The adventures of Sherlock Holmes