Ярослав Вайс е представител на младото поколение чехословашки фантасти. Той е роден през 1946 година в Прага. Дълго време се е занимавал с журналистика, а от няколко години работи в издателство „Млада фронта“.

В своите разкази той размишлява за бъдещето на човечеството, за неговите социални и етични проблеми. Фантастиката на Вайс не е ограничена от строгите рамки на науката, но безспорно корените й, обогатени от оригиналните и остроумни прогнози на автора, трябва да се търсят именно там.

5,5 Среща
Setkání,

6 Затвор
Vězení,

5 Сонди
Sondy,

6 Мида
Škeble,

5 Наздраве!
Na zdraví!,

6 Върколак
Vlkodlak,

5,5 Кутията на Пандора
Pandořina skříňka,

5 Приказка
Pohádka,

3,7 … Чакайте, докъде бях стигнал…
…počkejte, kde jsem to skončil…,

0 Който се смее последен
Kdo se směje naposled,


Издание:

Ярослав Вайс. Кутията на Пандора

Разкази. Първо издание.

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна, 1988

Съставители: Светослав Славчев, Злата Куфнерова

Превод от чешки: Матилда Бераха-Теофилова

Редактор: Невена Захариева

Редактор на издателството: Гергана Калчева-Донева

Библиотечно оформление: Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Тонка Костадинова

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

 

Чешка, I издание

 

Дадена за набор на 24.11.1988 г.

Подписана за печат на 13.IX.1988 г.

Излязла от печат: месец октомври 1988 г.

Формат 70×100/32. Изд. №2156. Цена 1,50 лв.

Печ. коли 16. Изд. коли 10.36. УИК 11.28

ЕКП 95364 5627-40–88

ДП „Георги Димитров“, София

 

Jaroslav Veis

Experiment pro třetí planetu. Mladá fronta, 1976

Pandořina skříňka. Mlada fronta. 1979

Moře času. Mladá fronta. 1986