Оригинално заглавие
The Ingenious Patriot, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
3,8 (× 4 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
Mandor (2001)
Източник
sfbg.us

След като получи аудиенция с Краля, Изобретателният патриот извади лист хартия от джоба си и рече:

— С разрешение на Ваше Величество, нося тук формула за конструирането на бронирана плоча, която никакво оръдие не може да пробие. Ако Кралската флота използва такава броня, нашите бойни кораби ще станат неуязвими и следователно непобедими. Тук са също и докладите на министрите на Ваше Величество, които удостоверяват стойността на откритието ми. Аз преотстъпвам правата си върху него за един милион тумтуми.

Кралят прегледа документите, сложи ги после настрана и му обеща, че ще получи от Държавния ковчежник на Министерството на изнудването един милион тумтуми.

— А това — рече Изобретателният патриот, като извади друг лист от друг джоб — са работните планове на изобретено от мен оръдие, което ще пробие тази броня. Братът на Ваше Величество, Императорът на Банг, иска да го получи на всяка цена, но предаността към трона и личността на Ваше Величество ме карат да го предложа най-напред тук. Цената му е един милион тумтуми.

Получил обещанието за новата сума, Изобретателният патриот пъхна ръката си в трети джоб със следната забележка:

— Цената на оръдието, на което нищо не може да устои, щеше да бъде много по-висока, Ваше Величество, ако не беше фактът, че снарядите му наистина могат да бъдат спряни от броня, обработена по моя специален метод с ново…

Кралят кимна на Главния кралски прислужник да се приближи.

— Претърсете този човек — рече той — и ми кажете колко джоба има.

— Четиридесет и три, Ваше Величество — отвърна Главният прислужник, след като го обследва щателно.

— Ако разреши Ваше Величество — извика ужасен Изобретателният патриот, — в един от тях има тютюн.

— Хванете го за краката и го изтръскайте — заповяда Кралят, — после му дайте чек за четиридесет и два милиона тумтуми и го пратете на бесилото. Издайте закон, който да гласи, че изобретателството представлява престъпление и се наказва със смърт.

ИЗОБРЕТАТЕЛНИЯТ ПРОГРАМИСТ
Осъвременена версия

След като получи аудиенция с най-големия шеф на Мегакомп, Изобретателният програмист измъкна своя компютър бележник от джоба си, включи го към видеосистемата и като изведе един файл на големия стенен екран, рече:

— С ваше разрешение, г-н Кейтс, нося тук програма за антивирусна защита, която никакъв известен вирус не може да преодолее. Ако фирмата „Флота“ използва тази програма, предлаганите от нея компютри и мрежи ще станат неуязвими и следователно непобедими на пазара. Тук са също и докладите на вашите експерти, които удостоверяват стойността на откритието ми. Аз ви преотстъпвам правата си върху него за един милион кредита.

Уил Кейтс прегледа документите, сложи ги после настрана и му обеща, че ще получи от Главния счетоводител на Отдела на изнудването един милион кредита.

— А това — рече Изобретателният програмист, като отвори файл от друг прозорец — е бета версия на изобретен от мен вирус, който ще пробие тази защита. Брат ви, шеф на най-мощната конкурентна фирма, иска да го получи на всяка цена, но предаността ми към вашата компютърна империя и вашата личност ме карат да го предложа най-напред тук. Цената му е един милион кредита.

Получил обещанието за новата сума, Изобретателният програмист премести курсора към трети прозорец със следната забележка:

— Цената на вируса, на който нищо не може да устои, щеше да бъде много по-висока, г-н Кейтс, ако не беше фактът, че може да бъде неутрализиран при прекодиране, извършено по моя специален алгоритъм с ново…

Уил Кейтс привика по пейджъра Главния фирмен бодигард.

— Претърсете компютъра на този човек — рече той — и ми кажете колко такива прозореца има.

— Четиридесет и три, шефе — отвърна Главният бодигард, след като го обследва щателно.

— Ако разрешите, г-н Кейтс — извика ужасен Изобретателният програмист, — в един от тях е операционната система.

— Хванете го и му вземете компютъра — заповяда Кейтс, — после му дайте чек за четиридесет и два милиона кредита и го пратете на електрическия стол. Издайте фирмено разпореждане, което да гласи, че изобретателството представлява престъпление и се наказва със смърт.

Край
Читателите на „Изобретателният патриот“ са прочели и: