Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 2 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Ран Босилек. Гарван грачи

Весели приказки и разкази

Подбор, редакция, бележка: Дамян Дамев

Библиотека „Ян Бибиян“

Хумор • Приключения • Забавно четиво

Художник: Ани Ралчева

Художествен редактор: Георги Недялков

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Емилия Кожухарова

Л. Г. V. Тематичен № 2584. Година 1972.

Дадена за набор на 5. VII. 1972 година.

Подписана за печат на 15. X. 1972 година.

Излязла от печат на 25. II. 1973 година.

Формат 1/32 84/108. Тираж 70 125. Печатни коли 13,75.

Издателски коли 10,43. Цена на книжното тяло 0,52 лева.

Цена подвързана 0,75, мека 0,56 лева.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“

София, 1973


Хитър Петър бил още малко момче. Една сутрин го заболял зъб. Нямал пари да отиде при зъбар да му го извади. Тръгнал да обикаля из улицата, дано го поотболи зъбът. Спрял се до една фурна, дето били извадили топъл симид. До фурната имало зъбарница. Момчето гледало със светнали очи симидите и хлебарят рекъл да се пошегува:

— Какво гледаш, момче?

— Нищо.

— Яде ли ти се симид?

— Ядвам, ама нямам пари.

— Всичкия можеш ли го изяде?

— Мога.

— Ами ако не го изядеш, какво да те направя?

— Извади ми един зъб.

— Добре. Ама да не избягаш? Чакай да повикам и зъбаря, да е готов с клещите.

Хлебарят извикал зъбаря и му рекъл:

— Ако това момче не може да изяде всичкия симид, ще му извадиш един зъб — преден, заден, какъвто то си избере. Аз ще платя за работата.

Малкият Хитър Петър почнал да яде топъл симид. Ял, ял — наял се. Спрял да яде и рекъл:

— Не мога го изяде. Извадете ми зъба.

Момчето зинало и посочило болния си зъб.

Зъбарят погледнал зъба, разбрал, че е болен, и го извадил. Очистил си малкият хитрец устата и рекъл на хлебаря:

— Пожелавам ти дълъг живот и здраве! И със симид ме нахрани, и от болния зъб ме избави!

Край
Читателите на „Малкият Хитър Петър“ са прочели и: