Включено в книгата
Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Басня
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2010)

Издание:

Стоян Михайловски. Басни

Отговорен редактор: Венера Атанасова

Художествено офомление и корица: Борис Николов Стоилов, 2006

Компютърна обработка: Костадин Чаушев

Коректор: Ева Енгилиян

ИК „Хермес“, Пловдив, 2006

Печатница „Полиграфюг“ АД, Хасково, 2006


— Бе, Владе, гледай ме, одрипавях!

Окапах! Оголях! —

задума Велка на съпруга си. — Защо

събираш куп злато,

като същински просяци когато ще живейме?

— Трай, жено, от търпене няма нищо по-свето̀ —

отвърна Влад. — И ний ще се разхубавейме

с премени нови: идната година

конопи ще посейме!

        Влад почна да копнее — залежа — и се помина…

И чак тогава

горката Велка тури на гърба си дреха здрава.

 

Избезумялата оназ човешка твар —

скъперник назована — мяза[1] на шопар:

подир смъртта си само ползовита става!

Бележки

[1] Мя̀зам — приличам.

Край
Читателите на „Скъперник“ са прочели и: