Включено в книгата
Оригинално заглавие
Do Not Go Gentle Into That Good Night, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,6 (× 11 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


Не си отивай кротко в тъмнината!

Пред здрача да беснее старостта!

Вий, вий срещу смъртта на светлината!

 

Мъдрецът, в края си приел съдбата

не смогнал с реч да освети нощта,

не си отива кротко в тъмнината.

 

Добрият мъж, изхвърлен от вълната,

оставил крехките си дни в ширта,

вие срещу смъртта на светлината.

 

Безумецът, възседнал синевата,

разбрал, че сам е внесъл тук скръбта,

не си отива кротко в тъмнината.

 

Суровият, прогледнал в слепотата

за метеорите на радостта,

вие срещу смъртта на светлината.

 

И ти, мой татко, сам на висотата,

ругай, ридай с плача на яростта!

Не си отивай кротко в тъмнината!

Вий, вий срещу смъртта на светлината!

Край
Читателите на „Не си отивай кротко в тъмнината“ са прочели и: