Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,2 (× 8 гласа)
Източник
litclub.com

Той е железен, каменен, старинен;

такива има с хиляди в света,

обикновен, но само че зазидан:

един балкон без никаква врата.

 

Кой знай кога и от кого построен,

е станал непотребен изведнъж,

но не за всички: птичките спокойно

от вазите му пият хладен дъжд

 

и неговата четвъртита стряха

събира в някоя дъждовна нощ

след дълга и невесела раздяла

отново двама скитника ведно.

 

Но през деня отвън го не съзира

на минувача празното око.

Стопаните дори не подозират,

че къщата им имала балкон.

 

1928 г.

Край
Читателите на „Балконът“ са прочели и: