Богдан Богданов
Старогръцката литература

(Исторически особености и жанрово многообразие)

Богдан Богданов е роден в София през 1940 г. Завършва класическа филология в Софийския университет (1963). Специализира в Атина. През 1976 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1986 г. става доктор на филологическите науки. От 1989 г. е професор в Софийския университет. Председател е на настоятелството на Новия български университет.

Професор Б. Богданов е известен с книгите си в областта на старогръцката литература и култура: „От Омир до Еврипид“ (1971), „Омировият епос“ (1976), „Литературата на елинизма“ (1979), „Мит и литература“ (1985), „Романът — античен и съвременен“ (1986), „История на старогръцката култура“ (1989), „Орфей и древната митология на Балканите“ (1992).

* * *

В тази книга са представени типологическите и историческите особености на старогръцката литература и преди всичко нейното средищно положение между устното фолклорно творчество и писаната литература. Върху тази основа са показани историческото развитие на старогръцката литература и жанровото й многообразие. Теоретичните наблюдения обхващат в сравнителен план и други литератури на древността, средновековието и новото време.