Павел Матеев е роден в Търговище през 1976 г. Завършва българска филология в ШУ „Епископ Константин Преславски“ през 2000 г. В момента живее в Лондон със съпругата си и двете си дъщери.

Влюбен

0 Богиня

4 Видение

5 Заедно

4 Искрено

3 Къде

5,5 Магия

6 Миг

4 Поглед

5 Първите

3 Среща

6 Тя

Самотен

5,5 Съдба

4 Сам

4 Мисли

4 Моля се

4 Тъга

4 Липса

4 Спомен

4 Дори

4 Към теб

3,5 Порой

Обичан

5 Само ти

4 Моя

4 Сезони

3,5 Летим