Бележка на издателството към второто издание

Защо само седем разказа и защо седем океана, когато океаните са пет? Защо са подбрани автори само от английската и американската литература и то такива, които описват края на романтичната ветроходна епоха?

Тези и още много въпроси може да си зададе читателят, за когото прочитането на една книга не е само приятна забава. На този взискателен читател искаме да напомним, че както написването, така и съставянето на една книга е дело пристрастно. В него се вплитат вкусовете, предпочитанията и ерудираността на съставителя. И само благодарение на тази пристрастност събраните оттук и оттам творби, вече заедно, зазвучават като нещо оригинално, плод на един нов творчески дух.

Такъв е случаят и със съставения от покойния писател Асен Христофоров сборник с морски разкази. Чудесен познавач на английската и американската литература, той съвсем естествено насочва вниманието си към тях, без това да изключва значимостта и правото на други литератури да участвуват в един такъв замисъл, при който заглавието има да играе повече интригуваща роля. Защото твърде малко във включените в сборника творби се разказва за самите океани и тяхната роля се изчерпва с географското определение на мястото на разигралите се най-често трагични събития. Интересът към драматизма на морските истории като че ли е повлиял за избора на числото седем, което в народната митология и във фолклора има магически смисъл. Така се появява и заглавието „Седем разказа за седемте океана“, в което магически се свързват в борба и в единство Великата океанска стихия и Великият човешки дух.

Идеята за подобно представяне на земните океани чрез най-добрите постижения на изящната словесност у други съставители навярно ще намери различен израз. Но на обичащите морските истории ние искаме повторно да поднесем книгата на оригиналния писател и преводач Асен Христофоров. Този път „Седем разказа за седемте океана“ излиза подобрена в редакторско отношение, като са поправени допуснатите фактически и терминологични грешки на първото издание.

Издание:

Седем разказа за седемте океана

Съставител: Асен Христофоров, Невена Розева

Преводачи: Невена Розева, Асен Христофоров, Тодор Вълчев

Редактор: Тихомир Йорданов

Редактор на издателството: Панко Анчев

Художник: Иван Кьосев

Худ. редактор: Иван Кенаров

Техн. редактор: Константин Пасков

Коректор: Денка Мутафчиева

 

Американска, английска, второ издание

Дадена за печат на 14.IV.1980 г.

Подписана за печат на 26.VI.1980 г.

Излязла от печат на 21.VIII.1980 г.

Печ. коли 13,75 Изд. коли 11,55

УИК 11.14 Формат 32/84X108

Изд. №1360 Цена 1,87 лв.

ЕКП 9536012311; 5557 — 28 — 80

08 Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

ДП „Стоян Добрев-Странджата“ — Варна, Пор. №130