5,5 Невидимия
The Invisible Man,

Разкази

3 Бисерът на любовта
The Pearl of Love,

5 Сделка с щрауси
A Deal in Ostriches,

0 Покойният господин Елвшам
The Story of the Late Mr Elvesham,

5 Похожденията на Джейн
The Jilting of Jane,

0 Изгубеното наследство
The Lost Inheritance,

0 Последният тръбен зов
The Story of the Last Trump,

0 Неопитният призрак
The Inexperienced Ghost,

3 Бог Кокорко
Jimmy Goggles the God,

0 Фунията
The Cone,

4 Засега
Meanwhile,


Издание:

Х. Дж. Уелс.

Невидимия, Разкази, Засега

Английска, Първо издание

 

Редактор: Христо Кънев

Художник: Иван Кьосев

Художнник-редактор: Ясен Васев

Коректор: Лиляна Малякова

 

Дадена за набор юни 1980 г.

Подписана за печат ноември 1980 г.

Излязла от печат декември 1980 г.

Формат 84х108/32 Печатни коли 33,5

Издателски коли 28,14 УИК 29,98

Цена 4,08 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София