Дъблинчани

5,7 Сестрите
The Sisters,

5 Среща
An Encounter,

4 Арабия
Araby,

4 Евелин
Eveline,

6 Двама кавалери
Two Gallants,

6 Пансионът
The Boarding House,

6 Облаче
A Little Cloud,

6 Схватки
Counterparts,

5 Пръст
Clay,

4 В Деня на бръшляновия лист
Ivy Day in the Committee Room,

5 Майка
A Mother,

4 Благодат
Grace,

5,3 Мъртвите
The Dead,

5 Портрет на художника като млад
A Portrait of the Artist as a Young Man,

Издание:

Джеймс Джойс. Дъблинчани. Портрет на художника като млад

Бележки към романа: Николай Б. Попов

Художник: Веселин Цеков

Издателство „Хемус“ ООД

Предпечатна подготовка „Компютър Арт — Бояджиев“

Печат ПК „Димитър Благоев-2“ ЕООД

ISBN 954-428-179-7

 

За корицата е използван фотос от книгата „Ирландия — минало и настояще“, запечатал характерен изглед от атлантическото крайбрежие на страната-остров, родина на Джеймс Джойс и на още много ярки творци, обогатили световната култура със своя оригинален принос в нея.

 

James Joyce. Dubliners. A Portrait of the Artist as a Young Man

Viking Press, New York, 1968