Информация

Издание:

М. Ю. Лермонтов. Герой на нашето време

Роман. Четвърто издание

 

М. Ю. Лермонтов

Герой нашего времени

Издательство „Художественная литература“ Москва, 1969

 

Превод от руски: Христо Радевски

Редактор: Майя Драгнева

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Коректор: Албена Николаева

Индекс 11/9537621331/6106-4-80

Националност руска.

Дадена за набор 20. XII. 1979 г.

Подписана за печат 10. IV. 1980 г.

Излязла от печат 20. VI. 1980 г.

Формат 32/70х100

Печатни коли 13

Издателски коли 8,42

Условно издателски коли 7,96

Цена 0.41 лв.

ДИ „Отечество“, 1980

ДП „Балкан“, София, 1980

История

  1. — Добавяне

Библиоман