Действието на този роман се равива на Земята, стотици години след нашия технизиран двадесети век. Планетата ни е променена до неузнаваемост, но вместо свръхмодерно строителство и превозни средства, движещи се със скоростта на звука и светлината, пред очите на главния герой, изпратен, за да приобщи към миролюбивите идеи на междузвездната Конфедерация и тази непозната планета, се разкриват средновековни градове и крепости, населени с наивни, вярващи в чудеса хора и странни същества, излезли сякаш от приказките.

Воден от своите високохуманни и антимилитаристични идеи, авторът недвусмислено ни разкрива картината на гибелното въздействие над човечеството на една бактериологична война.

Издание:

Пиер Барбе. Какво сънуват псиборгите?

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1985

Библиотека „Галактика“, №64

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преведе от френски: Лиляна Кр. Иванова

Рецензент: Елка Константинова

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Ани Иванова

Френска, I издание

Дадена за набор на 26.II.1985 г. Подписана за печат на 16.V.1985 г.

Излязла от печат месец юни 1985 г. Печ. коли 12. Изд. коли 7,78. УИК 7,51

Страници: 192. Формат 70×100/32 Изд. №1853. Цена 1 лв. ЕКП 95366 5637–180–85

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 840–31

© Лиляна Kp. Иванова, преводач, 1985

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1985

c/o Jusautor, Sofia

 

Pierre Barbet. A quoi songent les psyborgs?

© 1971, Editions Fleuve Noir