Включено в книгите:
Оригинално заглавие
Les misérables, (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,7 (× 35 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Разпознаване, корекция и форматиране
NomaD (2011-2012)
Корекция
sir_Ivanhoe (2013)

Издание:

Виктор Юго

Избрани произведения в 5 тома

„Народна култура“

 

Том първи

Клетниците

Част първа-трета

 

Роман

Преведе от френски: Лилия Сталева

 

„Народна култура“

София, 1966

 

Victor Hugo

Les misérables

Nelson Editeurs

Paris

 

Редактор: Пенка Пройкова

Художник: Борис Ангелушев

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Надежда Добрева, Лиляна Малякова

 

Дадена за печат на 30.XI.1965 г.

Печатни коли 521/8.

Издателски коли 39,79.

Формат 84X108/32.

Тираж 20090–50090.

Издат. №33 (1981)

Поръчка на печатницата №229

ЛГ IV

 

Цена 2,59 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София

 

Издание:

Виктор Юго

Избрани произведения в 5 тома

„Народна култура“

 

Том втори

Клетниците

Част трета-пета

 

Роман

Преведе от френски: Лилия Сталева

 

„Народна култура“

София 1966

 

Victor Hugo

Les misérables

Nelson Editeurs Paris

Paris

 

Редактор: Пенка Пройкова

Художник: Борис Ангелушев

Худ. Редактор: Васил Йончев

Техн. Редактор: Александър Димитров

Коректори: Надежда Добрева, Мария Ждракова

 

Дадена за печат на 5.I.1966 г.

Печатни коли 51.

Издателски коли 38,76.

Формат 84X108/32.

Тираж 20 091–50 090.

Поръчка №42(1990)

Поръчка на печатницата №1237.

ЛГ IV

 

Цена 2.44 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“, София


Произведението е забранено за четене по молба на наследник на преводача.
Дата: 13.05.2019 г.
Тема: Покана за премахване на незаконно пубикувани преводи под авторски права

Здравейте,

Моля, всички преводи на баба ми, г-жа Лилия Сталева, да бъдат свалени от Вашия сайт. Преводът подлежи на авторско право. Госпожа Сталева има законни наследници и съответно ще предприемем всички необходими правни действия, за да защитим правата си. Ако в срок от 24 часа преводите на книгите, които г-жа Сталева е превела, не бъдат премахнати, Ви уведомяваме, че ще сезираме компетентните органи.

С уважение,
Адриан Пантев
Внук на г-жа Лилия Сталева