Част първа-трета

Великият и талантлив писател Виктор Юго е един от най-ярките представители на френската и световната култура.

Поет, драматург, романист, публицист, той е оставил голямо литературно наследство, което и до днес се чете с любов от милионите люде в цял свят.

„Клетниците“ е едно от най-известните му произведения. В него са отразени хуманистичните идеи на века и непримиримата борба против безчовечния закон в тогавашното общество.

С неподражаемо майсторство Виктор Юго рисува живота и борбите на Франция през XIX век.

Издание:

Виктор Юго

Избрани произведения в 5 тома

„Народна култура“

 

Том първи

Клетниците

Част първа-трета

 

Роман

Преведе от френски: Лилия Сталева

 

„Народна култура“

София, 1966

 

Victor Hugo

Les misérables

Nelson Editeurs

Paris

 

Редактор: Пенка Пройкова

Художник: Борис Ангелушев

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Надежда Добрева, Лиляна Малякова

 

Дадена за печат на 30.XI.1965 г.

Печатни коли 521/8.

Издателски коли 39,79.

Формат 84X108/32.

Тираж 20090–50090.

Издат. №33 (1981)

Поръчка на печатницата №229

ЛГ IV

 

Цена 2,59 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София