Фантастика

(издателска поредица)

Предпочитам невъзможното, което убеждава, пред възможното, което звучи неубедително.

Аристотел

Енерган 22
Роман за едно фантастично приключение